Už podruhé během letošního února vnikli do srubu lesní školky na kraji Milíčovského lesa neznámí vandalové. Před čtrnácti dny ukradli lékárničku, tentokrát si na podlaze rozdělali ohníček, vyházeli vybavení ze skříněk a celý vnitřek srubu nakonec postříkali práškovým hasicím přístrojem.

V obou případech vandalové nejprve rozbili jedno z oken, kterým se protáhli dovnitř, kde začali řádit. Svojí zvůlí a neúctou vůči cizímu majetku napáchali zapsanému spolku Mezi stromy, který lesní školku provozuje a s nímž dlouhodobě spolupracujeme, velké materiální škody. Jednání pachatelů je o to nepochopitelnější, že poškodili vybavení, jež slouží právě a pouze dětem, které ve srubu a v jeho okolí tráví svůj čas a učí se poznávat svět kolem sebe.

O vandalismu v Milíčovském lese jsme informovali Policii České republiky, která nyní případ šetří, a doufáme, že žádnou podobně nepříjemnou návštěvu již lesní srub nebude muset hostit.

vandalismusvandalismus2

Vnitřní prostor srubu pod vrstvou prášku z hasicího přístroje; vyšetřování případu vandalismu přímo na místě.