Ekologická výchova

Záchranná stanice monitoruje kácení starých stromů v Prokopském údolí

Pracovníci Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy dohlížejí na kácení tří desítek přestárlých a nemocných dřevin na březích Dalejského potoka v Hlubočepech, které právě v těchto dnech zahájil odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Pro návštěvníky Prokopského údolí i pro vlaky projíždějící po místní železniční trati představují odumírající a narušené stromy značné bezpečnostní riziko. Je ale možné, že dutiny starých stromů jako příhodné úkryty dosud využívali někteří ze zdejších živočichů, jimž je třeba nalézt nová obydlí.

Předpokládáme, že mezi živočichy, kterých by se kácení doupných stromů mohlo dotknout, by mohli být například netopýři, kteří se teprve probudí ze zimního spánku. Ošetřovatelé záchranné stanice jsou proto v pohotovosti a jsou připraveni okamžitě převzít do péče jakéhokoli živočicha, jehož by kácení stromů mohlo ohrozit, nebo zorganizovat jeho záchranný transfer na jiné místo.

O kolonie netopýrů, kteří přišli o své zimoviště či jej kvůli vyrušení příliš brzy opustili, se záchranná stanice starala v minulosti již několikrát, jen v loňském roce přijala celkem 208 netopýrů. I nyní je v záchranné stanici několik netopýrů, kteří zde zimu přečkávají v náhradním zimovišti. Pracovníci stanice se v roce 2015 podíleli také na zavěšování speciálních netopýřích budek ve Stromovce, jež by měly rozšířit hnízdící možnosti těchto chráněných živočichů v největším krajinářském parku v Praze.

dohled-kaceni2