Ekologická výchova

Do Chuchelského háje se vrací lesní školka, v Hostivaři vznikne další

Po delší pauze se do lesního srubu v zookoutku v Chuchelském háji vrací lesní mateřský klub zapsaného spolku Mezi stromy. Dosud měl klub svoji hlavní základnu ve srubu v Milíčovském lese, od dubna letošního roku ožije s příchodem nové skupinky předškoláků i srub chuchelský na druhém břehu Vltavy. A pro rodiče, kteří volí ve vzdělávání svých dětí alternativní cestu, to nebude poslední příležitost. V budoucnu by měla lesní školka vzniknout také v Hostivařském lesoparku.

Lesní mateřský klub zapsaného spolku Mezi stromy nabízí pro děti ve věku 3–6 let předškolní vzdělávací program, který čerpá ze základní myšlenky lesních mateřských škol: „S dětmi v přírodě za každého počasí.“ Většina aktivit probíhá venku, po celý rok si děti hrají a učí se v lese, objevují a poznávají zákonitosti přírody a prožívají koloběh ročních období, který se v přírodě odráží. Trénují své pozorovací schopnosti a rozvíjejí fantazii a kreativitu, již rozmanitost přírody podněcuje, učí se ohleduplnosti a samostatnosti. Hrou ve členitém terénu nenásilně cvičí i motoriku a fyzickou kondici.

V Milíčovském lese je klub v provozu od pondělí do pátku, jako zázemí využívá lesní srub poblíž Milíčovského rybníka. Srub v Chuchelském háji začne dětem sloužit po přestávce, během níž jsme opravovali střechu, od 6. dubna letošního roku. Zdejší lokalita je pro lesní školku výjimečná i díky zookoutku, v jehož areálu se srub nachází a v němž mohou děti pozorovat původní živočichy české přírody: stádo daňků, jeleny, lišku i rysa.

mezi-stromy

Zázemí srubu pro lesní mateřský klub v Chuchelském háji.

Klub se v Chuchelském háji otevře prozatím na dva dny v týdnu – ve středu a ve čtvrtek. Podrobnosti a informace o tom, jak své dítě do klubu přihlásit, najdete na webu zapsaného spolku Mezi stromy, ozvat se můžete také na e-mail lmk@mezi-stromy.cz nebo na telefonní čísla 604 570 080 a 737 130 955.

Středisko Ekologická výchova Lesů hl. m. Prahy se spolkem Mezi stromy spolupracuje již od roku 2011. Způsob vzdělávání, o něž usilují lesní mateřské školy, je velmi blízký našemu pojetí ekovýchovných vzdělávacích programů, které pro děti z pražských škol připravujeme. Podobně jako lesní mateřské školy se snažíme děti učit přímo v přírodě, kde pomůcky a prezentace nahrazuje autentický zážitek a kde můžeme prostřednictvím osobní zkušenosti dětí ideálně rozvíjet jejich vztah k životnímu prostředí.

Proto projekty lesní pedagogiky podporujeme a rádi bychom jejich nabídku v Praze ještě rozšířili. Máme v plánu založit novou lesní školku na severním okraji Hostivařského lesoparku, jenž spolu s Hostivařskou přehradou a zachovalým meandrujícím korytem Botiče nabízí obrovské možnosti pro vzdělávání dětí uprostřed přírody a zároveň je dobře dostupný. Jako zázemí pro odpočinek dětí i jako úkryt před mimořádnou nepřízní počasí bude školce sloužit objekt, který dříve využívali naši lesní pracovníci. Prozatím hledáme vhodný spolek či sdružení, které by novou lesní školku provozovalo.

 

Zde můžete připojit váš komentář!

Current day month ye@r *