Ekologická výchova

Do Chuchelského háje se vrací lesní školka, v Hostivaři vznikne další

Po delší pauze se do lesního srubu v zookoutku v Chuchelském háji vrací lesní mateřský klub zapsaného spolku Mezi stromy. Dosud měl klub svoji hlavní základnu ve srubu v Milíčovském lese, od dubna letošního roku ožije s příchodem nové skupinky předškoláků i srub chuchelský na druhém břehu Vltavy. A pro rodiče, kteří volí ve vzdělávání svých dětí alternativní cestu, to nebude poslední příležitost. V budoucnu by měla lesní školka vzniknout také v Hostivařském lesoparku.

Lesní mateřský klub zapsaného spolku Mezi stromy nabízí pro děti ve věku 3–6 let předškolní vzdělávací program, který čerpá ze základní myšlenky lesních mateřských škol: „S dětmi v přírodě za každého počasí.“ Většina aktivit probíhá venku, po celý rok si děti hrají a učí se v lese, objevují a poznávají zákonitosti přírody a prožívají koloběh ročních období, který se v přírodě odráží. Trénují své pozorovací schopnosti a rozvíjejí fantazii a kreativitu, již rozmanitost přírody podněcuje, učí se ohleduplnosti a samostatnosti. Hrou ve členitém terénu nenásilně cvičí i motoriku a fyzickou kondici.

V Milíčovském lese je klub v provozu od pondělí do pátku, jako zázemí využívá lesní srub poblíž Milíčovského rybníka. Srub v Chuchelském háji začne dětem sloužit po přestávce, během níž jsme opravovali střechu, od 6. dubna letošního roku. Zdejší lokalita je pro lesní školku výjimečná i díky zookoutku, v jehož areálu se srub nachází a v němž mohou děti pozorovat původní živočichy české přírody: stádo daňků, jeleny, lišku i rysa.

mezi-stromy

Zázemí srubu pro lesní mateřský klub v Chuchelském háji.

Klub se v Chuchelském háji otevře prozatím na dva dny v týdnu – ve středu a ve čtvrtek. Podrobnosti a informace o tom, jak své dítě do klubu přihlásit, najdete na webu zapsaného spolku Mezi stromy, ozvat se můžete také na e-mail lmk@mezi-stromy.cz nebo na telefonní čísla 604 570 080 a 737 130 955.

Středisko Ekologická výchova Lesů hl. m. Prahy se spolkem Mezi stromy spolupracuje již od roku 2011. Způsob vzdělávání, o něž usilují lesní mateřské školy, je velmi blízký našemu pojetí ekovýchovných vzdělávacích programů, které pro děti z pražských škol připravujeme. Podobně jako lesní mateřské školy se snažíme děti učit přímo v přírodě, kde pomůcky a prezentace nahrazuje autentický zážitek a kde můžeme prostřednictvím osobní zkušenosti dětí ideálně rozvíjet jejich vztah k životnímu prostředí.

Proto projekty lesní pedagogiky podporujeme a rádi bychom jejich nabídku v Praze ještě rozšířili. Máme v plánu založit novou lesní školku na severním okraji Hostivařského lesoparku, jenž spolu s Hostivařskou přehradou a zachovalým meandrujícím korytem Botiče nabízí obrovské možnosti pro vzdělávání dětí uprostřed přírody a zároveň je dobře dostupný. Jako zázemí pro odpočinek dětí i jako úkryt před mimořádnou nepřízní počasí bude školce sloužit objekt, který dříve využívali naši lesní pracovníci. Prozatím hledáme vhodný spolek či sdružení, které by novou lesní školku provozovalo.