Bylo čtvrteční ráno a nad kbelským ekocentrem Prales se převalovala hustá mlha. Z hloubi Pralesa se však již ozývalo hvízdání kos. Na lány s žitem a ječmenem nastoupili sekáči a zahájili tak vůbec první žně v našem nově otevřeném ekocentru. Netrvalo dlouho a na pole se začali trousit i první návštěvníci, kteří zprvu pouze nesměle přihlíželi, ale pak se také chopili nářadí, a než odbilo poledne, hemžilo se pole spoustou pomocníků.

Kromě samotné práce s kosou si návštěvníci mohli vyzkoušet také její naklepávání a broušení. Naučili se vázat povřísla, kterými sesbírané klásky svazovali do snopů, a stavěli „panáky“, ve kterých budou klasy obilí dosychat.

zne

Protože žněmi ale práce na poli nekončí, již nyní zveme všechny pomocníky, malé i velké, na dožínky, které se budou v ekocentru Prales konat v sobotu 2. září od 13 hodin. V připravených dílničkách si budete moci vyzkoušet některé z tradičních prací, které souvisí se sklizní a zpracováním obilí. Budeme mlátit a mlít obilí, tvořit výrobky ze slámy a možná si i něco malého upečeme.

Ve 14 hodin se k nám přidejte do slavnostního průvodu, kterým zakončíme letošní sklizeň obilí v ekocentru Prales.

Těšíme se na vás.