Ekologická výchova: Archiv reportáží
Ekologická výchova
Připravované akce

Medování u Labutě

Na druhý prázdninový týden připravily Lesy hl. m. Prahy společně s občanským sdružením Mezi stromy medové odpoledne pro veřejnost na včelnici v Kunratickém lese.

Sluníčko sice zpočátku dělalo trošku drahoty, ale i tak vůně čerstvě vytočeného medu přímo z plástve přilákala přes stovku malých i velkých Pražanů. Kromě vlastního medobraní na ně čekala včelí křížovka, tvořivá dílnička nebo hmyzí hotel se svými nájemníky.

Celý článek »

Lesnický den ve Stromovce

Stromovku, původní Královskou oboru, si jako místo společné akce o lese a lesnictví vybrali lesníci Lesů hl. m. Prahy a Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity. Připravili tu odpoledne pro děti i dospělé s dřevosochaři, trubači, ukázkami moderních přístrojů i nejrůznějšími hrátkami na téma les. Pražanům tak představili jednotlivé pražské lesy a přiblížili způsoby hospodaření a péče o ně.

Celý článek »

Den Země v lesoparku Hodkovičky

Lesopark Hodkovičky se stal koncem dubna místem setkání pražských lesníků a dětí z městské části Praha 4. Oslavili zde společně Den Země. Na připravené lesní stezce na čtyři stovky dětí i dospělých mohly nakouknout například do světa netopýrů, dravců nebo včel. Tuto akci podpořila MČ Praha 4, se kterou Lesy hl. m. Prahy dlouhodobě spolupracují. Společné akce významně přibližují životní prostředí městské části Prahy 4 jejím obyvatelům.

Celý článek »

Zakládat nové pražské lesy pomáhaly i děti

V plném proudu jsou jarní výsadby mladých stromků v pražských lesích. Během letošního jara lesníci vysadí celkem přes 186 tisíc sazenic lesních dřevin, přičemž nejvíce vysazovanými dřevinami jsou duby, buky, lípy a habry, z jehličnatých pak borovice lesní a jedle bělokorá. Pestrou skladbu budoucího lesa doplňují jeřáb ptačí, jeřáb břek, třešeň ptačí nebo hrušeň polní.

Celý článek »

Paní křečková se vrátila do Čakovic

Dnes vypustily Lesy hl. m. Prahy zpět do přírody samici vzácného křečka polního. Přestože dříve byl křeček naprosto běžným obyvatelem naší přírody, postupem času vymizel a stal se velkou vzácností.

Celý článek »

Areál Waltrovky opustil jelen Waltr

Koncem března se podařilo Záchranné stanici Lesů hl. m. Prahy ve spolupráci s investiční skupinou Penta dokončit složitý odchyt a přesun jelena evropského z pražské Waltrovky. Tento jelen si za své útočiště vybral areál bývalé továrny, kde však již byly zahájeny stavební práce a v budoucnu zde má vzniknout obytná zástavba.

Celý článek »

Soví výpravy skončily

Na 300 malých i velkých Pražanů se v březnu vypravilo na podvečerním dobrodružstvím za sovami do pražských lesů. Tyto tajemné obyvatele naší přírody všichni sice znají, ale málokdo je viděl. Období sovích námluv je jedinečná příležitost, při které mají návštěvníci lesa možnost sovy slyšet či dokonce pozorovat.

Celý článek »

Jarní výlov Hamerského rybníka

Hamerský rybník bez vody, jen hejna racků lovící v tůních malé rybky. Takový obrázek čekal na kolemjdoucí 13. března. Kdo se na chvilku zastavil, hned pochopil, o co se jedná. V koutku pod vrbičkami u hráze rybníka se to hemžilo zablácenými postavami v gumových pláštích a holinách až po prsa.

Celý článek »

Ptačí svět se ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic

Společně se žáky ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic jsme se vydali poznávat ptačí svět kolem nás. Během celého roku jsme si povídali o ptačích obyvatelích Prahy, vyráběli jsme společně se žáky 1.stupně ptačí krmítka a budky, ale i jsme se vydali na večerní výpravu za sovami.

Celý článek »

Vyhlášení nejlepších sběračů

18. prosince proběhlo slavnostní vyhlášení a předání dárků nejlepším sběračům 3. ročníku soutěže ve sběru lesních plodů a pečiva. Nejpilnější školou byla tentokrát Základní škola Kavčí Hory, která sesbírala 1235 kg plodů a pečiva.

Celý článek »

Vyhlášení 3. ročníku soutěže o nejlepšího sběrače lesních plodů a pečiva

Lesy hl. m. Prahy znají výsledky 3. ročníku soutěže ve sběru lesních plodů a pečiva pro lesní zvěř. Zúčastnilo se ho na 40 tříd z 19 základních a mateřských škol, školní družiny, přírodovědné oddíly i jednotlivé rodiny s dětmi. Nejlepší sběrači budou odměněni malou odměnou.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem sběračům, zejména pak učitelům, kteří se rozhodli tuto soutěž ve školách zorganizovat.

Celý článek »

Z pohádky do pohádky

V letošním školním roce Lesy hl. m. Prahy spolupracují s MŠ Klánovice na mimořádném projektu. Od září přibyla v této školce třída „SOVIČEK“, a tak na uvítanou připravila MŠ Klánovice ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy pro děti pololetní projekt o sovách.

Celý článek »

Armáda spásy v zookoutku v Malé Chuchli

Zookoutek v Malé Chuhli se stal na jedno říjnové dopoledne místem, kde se nádherně propojilo stáří a s ním spojená zkušenost a moudrost spolu s mládím, rychlostí a nadšením pro věc. Lesníci tu totiž připravili společný program pro skupinku seniorek z komunitního centra Armády spásy na Praze 3 a kluky a holky ze 4. třídy základní školy sv. Voršily.

Celý článek »

Ohlédnutí za Dny vody ve Stromovce – září 2013

18. a 19. září září bylo ve Stromovce v okolí Šlechtovy restaurace po celý den i přes chladné a deštivé počasí nebývale rušno.

Akce Dny vody ve Stromovce, kterou pořádaly Lesy hl. m. Prahy ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy při příležitosti letošního Mezinárodního roku vodní spolupráce, přilákala množství malých i velkých návštěvníků.

Celý článek »

Voroplavba 2013

V rámci projektu VOR 2013 mohl každý návštěvník pražské náplavky u Výtoně ve dnech 31. 7. -2. 8. zaznamenat kotvící prám dřevěných vorů.

Nic divného, řekli bychom tak před sto lety, ale v době, kdy se dřevo dopravuje převážně kamióny, se jedná o opravdovou raritu.

Pod záštitou PEFC ČR, společnosti pro certifikaci dřeva, se zde konala akce, která navazuje na historickou plavbu dřeva po Vltavě. Na náplavce mohl návštěvník kromě voru zhlédnout prezentaci významných lesnických firem, včetně Lesů hl. m. Prahy.

Celý článek »

Do lesa s lesníkem 2013

Letošní ročník oslav Týdne lesů proběhl nově v Milíčovském lesem, a to 13. – 14. května. Tentokrát se akce konala ve spolupráci s MČ Praha 11 pro základní školy Mendelova a K Milíčovu. Na 240 dětí prošlo spolu s lesníky během dvou dnů staletým životem stromu – od semínka po židli.

Společně se vydali na lesní stezku, kde sázeli, měřili, hledali v lesnických mapách a vyzkoušeli si i práci dřevorubce.

Celý článek »

Světový den vody u Hamerského rybníka

Kdo šel 21. března na procházku kolem Hamerského rybníka, byl asi překvapen, kam zmizela všechna voda a proč je tolik rozruchu kolem. Probíhal tu jarní výlov rybníka. V rámci oslav Světového dne vody lesníci z Lesů hl. m. Prahy ve spolupráci s rybáři z Českého rybářského svazu připravili několik aktivit a ukázek pro žáky z okolních škol.

I přes nepřízeň počasí, ranní deštík a dopolední chumelenici všichni žáci dorazili s nadšením. Kolikrát do roka se naskytne příležitost vidět živé ryby zblízka, a to ještě téměř hned za školou? Jarní výlovy nejsou mezi veřejností tak známé jako podzimní, a tak byli rybáři zasypáváni nejrůznějšími otázkami.

Celý článek »

Noční les aneb Nebojte se s námi v lese

Tmu, trošku tajemno, hry, legraci, spaní ve stanu i táborák zažili v Chuchelském háji vítězové podzimní soutěže O nejlepšího sběrače lesních plodů. Nejpilnější třídou byli třeťáci ze ZŠ Chaplinovo náměstí.

Pražští lesníci pro ně připravili neobvyklý zážitek v podobě nočního programu spojeného s přespáním přímo v lese.

Celý článek »

Ohlédnutí za oslavami Dne Země 2012

Jako každý rok se konaly po celé Praze oslavy ke Dni Země.

Den Země připadá na 22. dubna, ale oslavy probíhaly již několik dnů předem a zároveň i po tomto termínu. Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy se několika oslav aktivně účastnilo.

Letos jsme do programu nově zařadili představení záchranné stanice pro volně žijící živočichy a stanoviště o včelách a včelaření.

Celý článek »

Do lesa s lesníkem 2012 – Týden lesů v ČR

V Kunratickém lese a Klánovickém lese se po dva dny ozývaly slavnostní fanfáry trubačů na lesnice a vítaly tak návštěvníky 4. ročníku akce o lese a lesnictví Do lesa s lesníkem. Lesníci připravili pro školy i veřejnost program plný tvoření, informací, ale i neobvyklých zážitků a hrátek na téma les a lesnictví.

Celý článek »

Boudo, budko, kdo v tobě přebývá…

Ve spolupráci s oddílem Sportíků ZO ČSOP a Mateřským centrem Barrandov se v sobotu 25. února vyvěsilo na 30 nových ptačích budek v Prokopském údolí a Chuchelském háji.

Celý článek »

Soutěž o nejlepšího sběrače lesních plodů a pečiva

V letošním školním roce Lesy hl. m. Prahy uspořádaly 1. ročník soutěže o nejlepšího sběrače plodů a pečiva pro lesní zvěř. Společnými silami se žákům podařilo nasbírat přes sedm tun lesních plodů a pečiva. Letošního ročníku se zúčastnilo přes 40 tříd z 24 škol a školek, také některé družiny, oddíly a rodiny s dětmi.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem zúčastněným sběračům, zejména pak učitelům, kteří se rozhodli tuto soutěž ve školách zorganizovat.

Pro nejlepší sběrače byla připravena malá odměna v podobě dárkových košů, nejlepší třída dostala navíc poukaz na noční program v zookoutku v Malé Chuchli.

Celý článek »

Dobrovolníci společnosti Telefónica pomáhali v lese

7. října 2011 se sešla skupina cca 30 dobrovolníků společnosti Telefónica v Kunratickém lese. Tento den věnovali práci pro les. Pod vedením lesníků Lesů hl. m. Prahy na ně čekaly především natěračské práce a také sběr klestu. Lesy hl. m. Prahy děkují za pomoc.

Celý článek »

Výlov Počernického rybníka

Pokud jste ve čtvrtek 13. října jeli nebo šli okolo Počernického rybníka, nemohli jste si nevšimnout nezvyklého rozruchu kolem něj. Nejenže sám rybník byl po roce opět celý vypuštěný, ale na hrázi a pod hrází bylo pěkně rušno. Kádě, sítě, nákladní auta, podběráky a další nářadí, ale hlavně rybáři, kteří měli plné ruce práce. Probíhal totiž výlov největšího pražského rybníka.

Celý článek »

Lesy hl. m. Prahy pomáhaly v oboře Kněžičky

V letošním roce, který byl OSN vyhlášen jako mezinárodní rok lesů, Nadace dřevo pro život připravila projekt Zvyšování konkurenceschopnosti vlastníků lesů a osob hospodařících v lesích. Jeho součástí je vzdělávací kurz prezentačních a PR dovedností pro lesníky. Vyvrcholením kursu a současně praktickou zkouškou toho, co se účastníci v předchozích modulech naučili, bylo plánování, příprava a realizace osvětové akce pro veřejnost s využitím principů lesní pedagogiky – v tomto případě pro děti a pedagogy ze základní školy v Chlumci nad Cidlinou.

Celý článek »

Jak se v Kunratickém lese čarovalo

Kunratický les se již počtvrté proměnil v září na celý týden ve velkou přírodní učebnu. Lesy hl. m. Prahy tu totiž spolu s výtvarnicí Marií Brožovou připravily další ročník výtvarných a přírodovědných dílen pod širým nebem pro školy i veřejnost.

Celý článek »

Rumunská ambasáda v zookoutku Malá Chuchle

Dne 9. 7. 2011 navštívila zookoutek v Malé Chuchli mimořádná návštěva. Jednalo se o rodiče s dětmi z rumunského konzulátu. Organizace Lesy hl. m. Prahy prostřednictvím střediska ekologické výchovy připravila pro návštěvníky pestrý program.

Celý článek »

Tesco v zookoutku v Malé Chuchli

Skupina 12 počítačových odborníků z obchodního řetězce Tesco pracovala v rámci doprovolné výpomoci celý den v zookoutku u hájovny v Malé Chuchli. Pomáhali hlavně při opravě srubu bývalé lesní školy, který bude od září využíván i jako zázemí pro lesní mateřskou školku.

Celý článek »

Akce s Českou lesnickou společností v Národním zemědělském muzeu

V rámci Mezinárodního roku lesů 2011 se rozhodla Česká lesnická společnost uspořádat doprovodný program formou lesní pedagogiky u příležitosti výstavy Co pamatuje strom a lidé zapomněli? v Národním zemědělském muzeu v Praze. Naše organizace Lesy hl. m. Prahy se na této akci spolupodílela.

Celý článek »

Do lesa s lesníkem 2011: Vyhlášení vítězů malé soutěže

V Kunratickém lese se po dva květnové dny ozývaly slavnostní fanfáry trubačů a vítaly tak návštěvníky 3. ročníku akce o lese a lesnictví. Krásné počasí a zajímavý program přilákalo za lesníky do lesa na 3 000 dětí i dospělých.

Reportáž z celé akce včetně fotografií najdete zde.

Celý článek »

Do lesa s lesníkem 2011

V Kunratickém lese se po celé dva dny ozývaly slavnostní fanfáry trubačů a vítaly tak návštěvníky 3. ročníku akce o lese a lesnictví Do lesa s lesníkem. Lesy hl. m. Prahy spolu s dalšími lesnickými organizacemi připravily pro školy i veřejnost program plný práce, informací, ale i neobvyklých zážitků a hrátek na téma les a lesnictví. Že se akce vydařila, a to i díky krásnému počasí, potvrzuje přes 3 000 spokojených návštěvníků, kteří za lesníky do lesa přišli.

Celý článek »

Ohlédnutí za oslavami Dne Země 2011

Jako každý rok se konaly po celé Praze oslavy ke Dni Země. Den Země připadá na 22. dubna, ale oslavy probíhaly již několik dnů před tímto termínem i po něm. Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy nepořádalo samostatnou akci, ale aktivně se několika účastnilo.

 

Celý článek »

Za sovím houkáním

Byli jste s námi letos na jaře za sovami? Na 200 malých i velkých Pražanů ano. Letos jsme veřejnosti nabídli několik jarních termínů večerních procházek v Kunratické lese a nově také v Modřanské rokli, v oboře Hvězda a v Klánovickém lese. Zájem byl nečekaný a řadu zájemců jsme museli pro naplnění kapacity i odmítat. Samotná procházka večerním lesem je velký zážitek plný překvapení, a když se podaří rozhoukat sovy, tak zážitek na druhou. Dorazily k nám postřehy účastníků a některé si stojí za to přečíst.

Celý článek »

V ZŠ Marjánka s programem Lesní zvěř

V březnu jsme navštívili základní školu Marjánku s programem Lesní zvěř. Po programu jsme dostali velkou pochvalu, a to vždy potěší.

Reportáž a foto najdete zde.

Celý článek »

Škola u lesa: Celoroční projekt se ZŠ U krčského lesa

ŠKOLA U LESA – tak se jmenuje celoroční projekt pro školní rok 2010/2011, na kterém spolupracujeme se ZŠ U krčského lesa. Rozšířili jsme tím výbornou spolupráci s pedagogy této školy v čele s paní ředitelkou Malinovou a především paní zástupkyní Ivanou Nechvátalovou.

Celý článek »

Návštěva pracovní skupiny FCN

V pondělí 31. 1. 2011 navštívila naši organizaci mezinárodní delegace lesníků z pracovní skupiny FCN (Forest Communicators‘ Network – Forest Pedagogics). Byli to zástupci organizací ministerstva, městských lesů či státních lesů z Rakouska, Finska, Polska, Slovenska, Bavorska a Norska. Hlavní téma návštěvy byla práce s veřejností, tzv. lesní pedagogika.

Celý článek »

Exkurze podél Botiče

Letos již podruhé proběhla exkurze od Hameráku podél Botiče. Tentokrát se studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ing. Richard Beneš ze střediska vodních toků seznámil studenty s nedávno proběhlou revitalizací Hamerského rybníka, s přírodními poměry na Botiči i jednotlivými úpravami Botiče.

Celý článek »

Rybářské odpoledne na Martiňáku

Děti z dětského domova z Dolních Počernic a Klánovic a děti ze ZŠ Tolerance v Praze 9 se ve čvrtek 30. září proměnily na celé odpoledne v rybáře. U krásně zrekonstruovaného rybníku Martiňák pro ně středisko ekologické výchovy Lesů HMP připravilo naučný program na téma ryby, rybářství a život kolem vody.

Celý článek »

Podzimní slavení s MŠ Markušovou

Oslava podzimu 23. 9. v mateřské školce Markušova byla naší další společnou akcí v rámci dlouhodobé spolupráce. Tentokrát se na zahradě MŠ uskutečnilo hravé a tvořivé odpoledne pro děti i rodiče, kde se ochutnávaly různé plody, vyráběl dráček nebo poznávaly listy stromů.

Celý článek »

Pražské cyklozvonění 2010

V neděli 19. září se Praha zaplnila malými i velkými cyklisty, konal se totiž další ročník Pražského cyklozvonění.

Z několika míst Prahy vyrazily cyklistické pelotony, které se po slavnostní jízdě Prahou sjely na Císařské louce, kde byl připraven zábavný program.

Celý článek »

Ptačí trylky 2010 – Kunratický les (10. – 18. září)

Kunratický les se již tradičně v září proměnil na celý týden ve velkou tvůrčí dílnu a učebnu zároveň. Probíhal zde již třetí ročník tvůrčích a přírodovědných dílen pod širým nebem – „Ptačí trylky, aneb ptačí stezkou Kunratickým lesem“, který spolupořádají Lesy hlavního města Prahy ve spolupráci s Českou společnosti ornitologickou a výtvarnice Marie Brožová.

Celý článek »

Tátafest 2010

20. června 2010 proběhl pro všechny tatínky, dědečky a jejich ratolesti i pro širokou veřejnost již čtvrtý ročník akce Tátafest 2010 konaný při příležitosti Dne otců na Císařské louce. Během celého odpoledne akci navštívilo na 400 dospělých a dětí, kteří měli možnost účastnit se některých z připravených aktivit.

Celý článek »

Den dětí – Den životního prostředí Stromovka

1. červen již tradičně patří ve Stromovce dětem a jejich rodičům. I letos zde Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím agentury Kristian připravil akci k oslavě Dne dětí a tentokrát ji spojil s oslavou Dne životního prostředí.

Celý článek »

Klánovický Les plný zvířátek

V sobotu 15. května proběhla v Klánovickém lese akce pro děti a rodiče Les plný zvířátek.

Tuto tradiční akci připravuje pro děti předškolního věku z Klánovic a okolí ZO Českého svazu ochránců přírody Stopa Klánovice, se kterou SEV LHMP spolupracuje.

Celý článek »

Týden lesů 2010 v Praze – Do lesa s lesníkem

11. – 12. května proběhla dvoudenní lesnická akce v Kunratickém lese a Chuchelském háji. Přišlo na 1200 dětí a dospělých, kteří měli možnost se blíže seznámit s prací lesníka a lesním hospodařením.

Celý článek »

Exkurze pro studenty ČVUT

13. dubna proběhla zajímavá exkurze po vodních stavbách pro studenty ČVUT pod vedením Ing. Richarda Beneše ze střediska vodních toků LHMP.

Celý článek »

Den Země – MŠ Markušova a Dubnova

Již po jedenácté byl 22. duben v MŠ Markušova a Dubnova ve znamení oslav Dne Země, letos na téma „Zvířata kolem nás“. Naše středisko ekologické výchovy stejně jako v loňském roce připravilo některá stanoviště a dodalo drobné ceny pro účastníky.

Celý článek »

Den Země – Toulcův dvůr

Dne 24. 4. 2010 se Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy zúčastnilo oslav Dne Země, které se konaly na Toulcově dvoře. Oslavy Dne Země se snaží vzbudit u lidí zájem o přírodu a o její ochranu.

Celý článek »

Den Země – Praha 8

Středisko ekologické výchovy se zúčastnilo oslav Dne Země pořádaného MČ Praha 8. Pro školy i veřejnost byla připravená různá stanoviště s úkoly a hrami. U nás si mohly děti vyzkoušet pavoučí síť, porovnat si svůj skok třeba se skokem jelena nebo vyzkoušet si svůj hmat, čich a sluch. Nechyběly ani dřevěné skládačky listů či ukázky různých dřev.

Celý článek »

Program o lesní zvěři v základní škole pro sluchově postižené

V pondělí 23. 3. proběhl v základní škole pro sluchově postižené v Praze Radlicích program o lesní zvěři.

Celý článek »

Povídání o lesnictví

16. 2. 2010 se uskutečnil ve fakultní ZŠ Mezi Školami na Praze 5 program pro zimní období do třídy Povídání o lesnictví. Zkušení lektoři seznámili děti s historií lesnictví, vývojem lesů i současným hospodařením. Objasnili jim rozdíl mezi myslivcem a lesníkem, myslivecké tradice a předvedli i praktické ukázky vábení.

Celý článek »

Krmení zvířátek v zookoutku Malá Chuchle

Úspěšní malí malíři laviček z projektu Čistá a zelená Praha, děti ze speciální ZŠ Zlíchov, navštívili tento čvrtek 26. 11. 2009 zookoutek v Malé Chuchli. V rámci akce malování laviček se umístili v hlasovací soutěži se svou lavičkou na prvním místě. Jednou z odměn, které dostali, byla i prohlídka zookoutku a krmení zvířátek.

Celý článek »

Strom pro Brontosaura

Téměř 3 tisíce sazenic keřů a stromků čekalo na šikovné ruce účastníků akce Strom pro Brontosaura, kterou pro veřejnost a členy HB ve spolupráci s Českou televizí připravily pražské základní články Hnutí Brontosaurus, Klub přátel Lukova a Rozruch. Naše středisko pomohlo dodáním potřebného nářadí a drobných cen. Pro děti pak připravilo drobné hříčky a úkoly.

Celý článek »

Po stopách lesní zvěře

Na konci září se v Kunratickém lese nejen malovalo a tvořilo, ale i troubilo a stopovalo.

Po celý týden zde totiž probíhal již druhý ročník společné akce malířky Marie Brožové a Střediska ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy, tentokrát pod názvem Po stopách lesní zvěře.

Celý článek »

Ekoléto 2009 – myslivecký den

Naše středisko ekologické výchovy LHMP se v posledním srpnovém týdnu účastnilo akce Ekoléto 2009, kterou pořádá již čtvrtým rokem sdružení Občanská inspirace. Jedná se o týdenní příměstský tábor pro děti. Krásné dva dny strávily s námi děti v zookoutku a jeho okolí v Malé Chuchli.

Celý článek »

Příměstský tábor 2009

V průběhu prázdnin se naše Středisko ekologické výchovy podílelo na pořádání letních příměstských táborů pro děti na Praze 11. Hlavním organizátorem byla MČ Praha 11. Po celé prázdniny jsme měli na starosti čtvrteční program celotýdenního tábora. V průměru se každý čtvrtek sešlo okolo 70 dětí, pro které jsme připravili dva celodenní programy.

Celý článek »

Hurá do lesa!

Poradna pro uprchlíky ve spolupráci s Centrem kultur a Střediskem ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy pořádala ve dnech 29. – 30. 8. 2009 již podruhé volnočasovou aktivitu pro děti z uprchlických zařízení, tentokrát pod názvem Hurá do lesa!. Program víkendu byl veden v duchu environmentální výchovy. Děti měly možnost strávit dva překrásné a slunečné dny uprostřed přírody, kde pro ně byly připraveny tvořivé i jiné hry založené na prožitkové pedagogice.

Celý článek »

Co lavička, to originál – děti v Praze malují vlastní lavičky

V pátek 31. července dopoledne se v Milíčovském lese sešly děti z příměstských táborů a další malí Pražané, aby se tak zúčastnili soutěže Namaluj si vlastní lavičku. Akce je součástí projektu Projektu čisté a zelené Prahy, projektu pro zdravé město, který má za cíl zvýšit úroveň životního prostředí občanů v hlavním městě a obyvatele aktivně zapojit do péče o údržbu a zeleň v okolí jejich bydliště.

Celý článek »

Den otců na Císařské louce

Dne 21. 6. 2009 se konal na Císařské louce Den otců v rámci celosvětových oslav hlavy rodiny. Program nedělního odpoledne byl tentokrát v duchu indiánských tradic. Hrálo se, zpívalo se i tančilo, nechyběla ani dýmka míru nebo indiánské tvoření. Pro zpestření byl program doplněn pohádkou O statečném Jankovi Divadélka Mrak. Po celou dobu probíhaly také soutěže v různých disciplínách (skákání v pytli, chůdy, trampolína, pétanque, lukostřelba, kroket). Na závěr byl připraven oheň s opékáním.

Celý článek »

Den dětí v Chuchelském háji

I tento rok se konal již tradiční dětský den v Areálu zdraví v Chuchelském háji. Akci připravili chuchelští dobrovolní hasiči spolu s lesníky Lesů hl. m. Prahy.

Celý článek »

Praha za životní prostředí

V pátek 5. 6. 2009 proběhla v oboře Hvězda akce Praha za životní prostředí. Cílem této akce bylo seznámit děti i širokou veřejnost s oblastí životního prostředí z různých pohledů. Organizátorem akce byl Magistrát hlavního města Prahy a program připravovaly různé organizace působící v oboru. Během dopoledne do Hvězdy přišlo na 600 dětí převážně základních škol, po obědě byl připraven program i pro nejširší veřejnost.

Celý článek »

Les za školou

Ve čtvrtek 4. 6. 2009 proběhla v Ďáblickém háji akce Les za školo“ pro téměř 90 dětí druhých tříd ZŠ Burešova. Páťáci připravili lesní stezku s řadou zajímavých stanovišť na nejrůznější témata od třídění odpadů, ochrany vody a ovzduší přes myslivost a zdravý životný styl. SEV Lesů hl. m. Prahy doplnilo připravenou stezku stanovišti mravenců, stromů a lesních zvířátek.

Celý článek »

Den dětí: Eko-Bio STROMOVKA

Oslava Mezinárodního dne dětí ve Stromovce se stala pravidelnou a oblíbenou akcí pražských dětí. I letos přišlo přes 3 500 dětských návštěvníků spolu s rodiči prožít s námi pohodové odpoledne plné her, malování a divadélka.

Celý článek »

Sázení stromů s MŠ Praha 11

Stejně jako v loňském roce se koncem května sešly děti z šesti mateřských škol MČ Praha 11 v Milíčovském lese, aby zasadily nové stromky. Spolu s lesníky vysadily několik lip, a protože si každá třída označila tu „svoji lípu“ cedulkou, mohou se k ní vracet a pozorovat, jak roste a prospívá. Aby lipka rostla dobře, zazpívaly jí děti písničku o lese. Pro mnohé děti to bylo první setkání s lesníky a jejich prací.

Celý článek »

Zelené srdce Prahy – akce v rámci Týdne lesů

12. května 2009 proběhla v Kunratickém lese zajímavá lesnická akce pro základní školy i veřejnost. Přišlo na 600 dětí a dospělých, kteří měli možnost se blíže seznámit s lesem a lesním hospodařením.

Celý článek »

Jarní úklid lesa

Okolo 200 dobrovolníků se v sobotu 25. dubna účastnilo úklidu Prokopského údolí a Chuchelského lesa. Záštitu nad touto akcí převzaly Lesy hl. m. Prahy v čele s místním lesníkem Ladislavem Kadeřábkem, hlavním koordinátorem akce. Sběr odpadu probíhal díky dobrému počasí po celý den. Celkem se z obou lokalit sesbíralo 150 pytlů odpadků a mnoho hromad dalšího odpadu, který se už do pytlů nevešel.

Celý článek »

Oslava Dne Země v Hostivařském lesoparku

Letos již podesáté se 23. 4. 2009 uskutečnila akce pro děti a rodiče k oslavě Dne Země, tentokrát na téma Ohrožené druhy. Na děti čekaly v Hostivařském lesoparku různé úkoly, soutěže a hry na dané téma.

Celý článek »

1. ročník pražského kola závodu Indiánská stezka

17. 4. 2009 pořádal DDM Praha 12 ve spolupráci s naším střediskem ekologické výchovy 1. ročník pražského kola celorepublikového závodu Indiánská stezka. Závod probíhal v Kunratickém lese. Závodilo 29 dvoučlenných hlídek 3 věkových kategorií. Na trase dlouhé cca 3 km řešily hlídky různé úkoly z mnoha oblastí.

Celý článek »

Exkurze se SPŠ stavební – obor vodní stavby

14. 4. 2009 se uskutečnila odložená exkurze se SPŠS z Dušní ulice po vybraných projektech revitalizace. Účastnili se jí studenti ze 3. ročníku se zaměřením na vodní stavby.

Celý článek »

Akce pro školy: Zasaď svůj strom

Mezi prvními školami, které se letos účastnily jarního sázení dřevin, byla ZŠ Šimanovská, Praha Kyje.

Celý článek »

Víkendový tábor pro děti uprchlíků

Ve dnech 5. – 7. 12. 2008 Středisko ekologické výchovy LHMP ve spolupráci s občanským sdružením Centrum kultur a Poradnou pro uprchlíky pořádalo víkendový tábor v Toulcově dvoře pro děti z uprchlických zařízení. Sešly se tu děti z Čečenska, Indie, Moldávie a další.

Celý článek »

Evropský týden lesů: Barevný podzim

Dvoudenní akce Barevný podzim (25 – 26. 10. 2008) vznikla ve spolupráci Lesů hl. m. Prahy s Botanickou zahradou hl. m. Prahy a odehrála se v jejím areálu a ve výstavním sále. Celá akce se konala při příležitosti Evropského týdne lesů, který probíhal od 20. do 24. října.

Akce se snažila hravým způsobem seznámit veřejnost s pražskými lesy a hospodařením v nich, seznámit veřejnost s vývojovými trendy lesního hospodářství a mimo jiné také propagovat nově vzniklé středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy.

Celý článek »

Dílna Duše stromů ve Stromovce

V rámci výtvarné soutěže Duše stromů pořádala výtvarnice Marie Brožová, známá svým projektem Obhajoba pastelky, ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy stejnojmennou dílnu pro širokou veřejnost i organizované školní výpravy. Smyslem dílny bylo propojit umělecký a přírodovědecký pohled na přírodu a rozvinout citlivější vnímání nejen přírody, ale i mezilidských vztahů.

Celý článek »

Příměstský tábor Prahy 11

Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy připravuje jednodenní programy s tématy z lesní pedagogiky a ekologické výchovy pro příměstské tábory Prahy 11. Každý čtvrtek zajišťujeme pro děti na celý den aktivity s přírodovědným zaměřením. Les využíváme jako přírodní učebnu, kde si můžeme hrát a bavit se a zároveň pozorovat a poznávat přírodu. Program probíhá v Milíčovském lese formou celodenní soutěže, ve které na děti čekají rozmanité úkoly, kde uplatní nejen zručnost, dobrý postřeh, hbitost a rychlost, ale i znalosti o lesním prostředí a přírodě.

Celý článek »

Do pražské přírody nejen po naučných stezkách

Lesy hl. m. Prahy ve spolupráci s Botanickou zahradou hl. m. Prahy a Českým svazem ochránců přírody pořádaly pro školy i veřejnost v termínu 21. 6. – 25. června 2008 na několika významných pražských přírodních lokalitách „odborné provázení“.

Celý článek »

Spolupráce se střední školou Waldorfské lyceum

Lesy hl. m. Prahy navázaly spolupráci se střední školou Waldorfské lyceum. Pro studenty uspořádali ekologická praktika, která se nesou v duchu waldorfské pedagogiky. Úkol waldorfské pedagogiky je, aby studenti dělali reálné věci s hmatatelnými výsledky a aby získali vlastní zkušenosti z některých oblastí lidské činnosti.

Celý článek »

Workshop EVVA

V průběhu 4 týdnů proběhl ve středisku environmentální výchovy LHMP workshop pro učitele základních škol (a nejen pro ně) se zaměřením na zefektivnění spolupráce mezi základními školami a subjekty činnými v oblasti environmentálního vzdělávaní.

Na základě tohoto workshopu vznikla „Síť EVVA“, jejímž cílem je společná tvorba koncepce environmentální výchovy. Účastníci se dozvěděli mnoho cenných informací o školním vzdělávacím plánování, o možnostech získávání financí do škol, o environmentálním vzdělávání v Praze atd.

Celý článek »