Naučné stezky Vodní plochy Podél Vltavy Do geologické minulosti Prahy

Terénní exkurze

Ve spolupráci s pracovníky ostatních středisek Lesů hl. m. Prahy nabízíme:

 

Procházky za přírodními krásami Prahy

meandry_botice

Středisko Ekologická výchova Lesů hl. m. Prahy zajišťuje pro veřejnost na několika místech v Praze odborné procházky po významných pražských přírodních lokalitách a naučných stezkách.

Exkurze po zajímavých pražských vodních plochách

vodni-plochy

Nabízíme exkurze po pražských vodních tocích a nádržích. Projděte se s námi okolo Botiče nebo se přijďte podívat na výlov rybníku.

Podél Vltavy – vlastivědně historické vycházky

g9706

Víte, kde bývalo dříve v Praze přístaviště vorů nebo kde je tzv. Rudolfova štola? Slyšeli jste o štěchovickém pokladu?

Máme pro Vás připravené vycházky o historii a současnosti Vltavy, kde se tyto a další zajímavosti určitě dozvíte.

Leták exkurzí o Vltavě ke stažení.

Do geologické minulosti Prahy

barrandov

Poznejte Prahu jako světovou geologickou lokalitu. Prohlédněte si zkameněliny a seznamte se s historií vzniku pražských hornin.

 

Podmínky pro konání exkurze

Exkurzi lze časově přizpůsobit dle podmínek, minimální počet účastníků exkurze je 10 osob.

Exkurzi je potřeba objednat alespoň 14 dní předem!