Příklady nabízených exkurzí


Vodní toky a nádrže

  • Suchý poldr Čihadla – rozsáhlá revitalizace na území Prahy
  • Okolo Botiče
  • Vybrané pražské vodní nádrže
  • Výlov rybníků (spolupráce s Českým rybářským svazem)