Ekologická výchova

Kamarád ježek

Projekt Kamarád ježek umožňuje dětem z pražských škol vyzkoušet si práci zvířecího ošetřovatele a po celou zimu společně pečovat o malého ježečka, který by mrazivé měsíce ve volné přírodě nepřežil.

Do škol se dostávají pozdní ježčí mláďata, která před zimou do své péče přijímá Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy. Jsou to ježci, kteří se v přírodě na podzim nestihli dostatečně vykrmit a dosáhnout hmotnosti nezbytné k tomu, aby zimní měsíce mohli přečkat v zimním spánku. V záchranné stanici proto zůstávají až do jara. Děti se pod odborným dohledem ošetřovatelů záchranné stanice učí zodpovědnosti za svěřené zvířátko a starají se o něj tak, aby mělo na jaře dostatek sil a mohlo se vrátit zpátky do pražské přírody.

1. ročník projektu – školní rok 2015/2016

praha12
Projekt Kamarád ježek zorganizovala naše organizace poprvé na podzim školního roku 2015/2016, a to díky grantu městské části Praha 12.

Jako první pražská škola se do projektu zapojila Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12. Do školy putovali celkem dva ježečci:

  • jeden do třídy 1.C paní učitelky Krčkové,
  • druhý do skupiny školní družiny paní vychovatelky Jesenské.

Ve třídě i ve družině škola s pomocí záchranné stanice našla tichý koutek, kde měl ježek jako především noční živočich dostatek klidu i soukromí.

Slavnostní předání ježků do péče školy proběhlo ve středu 2. 12. 2015. Zprávu o předání najdete v našich aktualitách.

Pro děti si záchranná stanice přichystala úvodní přednášku, která je uvedla do světa ježků a seznámila se zákonitostmi jejich života ve volné přírodě. Ošetřovatelé jim také předem poradili, jak se o divoké zvíře správně starat a na co si dát pozor, a předali jim základní vybavení:

  • přepravku,
  • základní balíček krmení,
  • váhu
  • a deníček ježka.

Děti pak zvířátko samy krmily, uklízely mu klec a měnily domeček, vážily jej, aby zjistily, zda správně přibírá, a kontrolovaly, jak se mu daří. Údaje o jeho zdravotním stavu a veškeré postřehy o jeho životě si zapisovaly do ježčího deníčku, jehož součástí je profil ježečka i závazný slib žáků, že ježkovi poskytnou tu nejlepší možnou péči.

slib

Záchranná stanice do školy pravidelně vysílala svého odborníka, který ježky prohlédl, zda jim nic nechybí a dobře prospívají. A děti s ním mohly prokonzultovat svoje čerstvá pozorování i dotazy.

V úterý 12. dubna 2016 jsme společně s dětmi, které o ježky pečovaly, ježky slavnostně vypustili zpátky do volné přírody v Modřanské rokli. Zprávu o vypouštění najdete v našich aktualitách.

Reportáž TV Barrandov o vypouštění ježků:

2. ročník projektu – školní rok 2016/2017

Pro letošní podzim plánujeme další ročník projektu.