Nabízíme výukové bloky s přírodovědným a ekologickým obsahem. Programy střediska Ekologická výchova Lesů hl. m. Prahy jsou sestavovány v duchu pravidel tzv. lesní pedagogiky. Řada lektorů má certifikát lesního pedagoga. Aktivity lesní pedagogiky jsou ideální činností pro procvičování klíčových kompetencí, protože se zároveň dotýkají několika školních předmětů, a tak je mohou ideálně prakticky spojit a procvičovat.


Kompletní nabídka programů a exkurzí ke stažení »

 

 

Ekovýchovné programy střediska Ekologická výchova Lesů hl. m. Prahy finančně podpořila městská část Praha 4, městská část Praha 10, městská část Praha 12 a městská část Praha 14.

praha4praha10praha12praha14b

Vybrané programy a akce jsou realizovány v rámci projektu Poznávej les všemi smysly III s finanční podporou Ministerstva zemědělství.

logo-mzelogo-lplogo-svol