Ekologická výchova

Nabízíme pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ)

Nabízíme výukové bloky s přírodovědným a ekologickým obsahem. Programy střediska Ekologická výchova Lesů hl. m. Prahy jsou sestavovány v duchu pravidel tzv. lesní pedagogiky. Řada lektorů má certifikát lesního pedagoga. Aktivity lesní pedagogiky jsou ideální činností pro procvičování klíčových kompetencí, protože se zároveň dotýkají několika školních předmětů, a tak je mohou ideálně prakticky spojit a procvičovat.


Kompletní nabídka programů a exkurzí ke stažení »

Nabídka pro školy hlavního města Prahy

letak-sev-2016

Nabídka pro školy Středočeského kraje*

letak_sk_nahled

* Do nabídky pro školy Středočeského kraje jsme z naší kompletní nabídky vybrali několik atraktivních programů, které jsme schopni zajistit. Liší se podmínkami objednání.

 

 

Ekovýchovné programy střediska Ekologická výchova Lesů hl. m. Prahy finančně podpořila městská část Praha 4, městská část Praha 10, městská část Praha 12 a městská část Praha 14.

praha4praha10praha12praha14b

Vybrané programy a akce jsou realizovány v rámci projektu Poznávej les všemi smysly III s finanční podporou Ministerstva zemědělství.

logo-mzelogo-lplogo-svol