• Minimální počet účastníků pro realizaci programu (individuální dohoda je možná): Účtuje se minimálně 15 účastníků (výjimkou jsou programy Povídání o lesní zvěři a Povídání o myslivosti pro minimální počet 60 účastníků).
  • Minimální počet účastníků pro realizaci projektového dne (individuální dohoda je možná): Účtuje se minimálně 80 účastníků.
  • Programy označené vločkou lze uskutečnit i v zimním období.

LES

Do lesa s lesníkem

les

Projektový den (pro více tříd najednou): Žáky seznámí s každodenní prací lesníka a s jeho péčí o přírodu. Během dopoledne projdou žáci vývojem lesa od semínka po dospělý strom. Na vlastní kůži si vyzkouší práci lidí, kteří se o les starají: Naučí se, jak se sází malé stromky, čím se měří les a jak o něj správně pečovat, seznámí se s pomůckami dřevorubce a s dalšími praktickými příklady. Zjistí, že lýkožrout není velký jako slon a přesto může způsobit obrovské škody, že motorová pila je, stejně jako oheň, dobrý sluha, ale zlý pán, a spoustu dalších zajímavých informací.

jaro–podzim / terén / 2 hodiny / 50 Kč / minimální počet 80 účastníků

 

Lesní čarování

carovani1

Projektový den (pro více tříd najednou): Žáky seznámí s tajemným světem lesa. V průběhu dopoledne navštívíme společně s lesníky svět hmyzu v podzemí i na povrchu, ale také se dostaneme do výšin korun stromů, připomeneme si staré keltské zvyky a objevíme prastarou sílu stromů. Ukryté nám nezůstanou ani houby a další lesní kvítí se svojí čarovnou mocí.

jaro–podzim / terén / 2 hodiny / 50 Kč / minimální počet 80 účastníků

 

Naše dřeviny

list

Ekovýchovný program: Poznávání druhů dřevin všemi smysly, strom jako živý organismus, jeho životní pochody, nároky, ale i nájemníci. Strom jako kniha historie, památné stromy.

jaro–podzim / terén / 3 hodiny / 50 Kč

 

Život lesa

strom

Ekovýchovný program: Les, to nejsou jen stromy, neboli všechno spolu souvisí. Poznávání jednotlivých částí lesního ekosystému, lesních pater a potravních vazeb. Lesní průzkumníci, svět bezobratlých, tajemství půdy. Propojení her a praktických činností.

jaro–podzim / terén / 3 hodiny / 50 Kč

 

Sázení lesních dřevin

sazenice1_0

Projektový den (pro více tříd najednou): V období jarních a podzimních výsadeb. Žáci se společně s lesníkem vypraví do lesa, kde se v rámci svých možností zapojí do společného sázení.

jaro–podzim / terén / 1,5 hodiny – 1 třída / zdarma / pro žáky od 3. třídy / individuální domluva

 

Povídání o lesnictví

lesnictvi

Ekovýchovný program: Co přesně dělá lesník? Možná každý den jezdí na babosedu, kontroluje lapače, počítá sekeromotyky a má hrůzu z klikoroha. Nerozumíte lesníkům ani lesnictví? Rádi vám tento obor představíme v celé své kráse.

zima / učebna / 1 hodina / 50 Kč

 

Les v zimě

Ekovýchovný program: V zimě les ani lesník nespí. Co se děje v zimě v lese. Stopování zvěře, příprava zimní hostiny.

zima / terén / 2 hodiny / 50 Kč

 

LESNÍ ZVĚŘ

Po stopách lesní zvěře

po-stopach

Projektový den (pro více tříd najednou): Žáci nahlédnou do říše lesní zvěře přímo v jejím přirozeném prostředí. Které zvíře má nejlepší čich? Kdo je v lese nejmlsnější? Kdo je lesní tichošlápek a kdo lesní pavián? Program se zapojením všech smyslů, s ukázkou kůží i paroží, s poznáváním pobytových stop a zvuků lesní zvěře během jednoho dopoledne. Seznámení s lesní zvěří žijící v České republice a s péčí o ni.

jaro–podzim / terén / 2 hodiny / 50 Kč / minimální počet 80 účastníků

 

Lesní zvěř

veverka

Ekovýchovný program: Příběhy života lesní zvěře. Jak těžké je vyčenichat svou rodinu? Poznat se podle zvuků? A jak tvrdé má muflon rohy? Stopování v terénu, využívání všech smyslů, hledání potravy a pobytových znamení. Součástí jsou ukázky parohů, rohů a kožešin.

jaro–podzim / terén / 3 hodiny / 50 Kč

 

Zookoutek Malá Chuchle

imgp4437

Ekovýchovný program: Žáci se na chvíli stanou ošetřovateli zvířat a v doprovodu lesníka si zkusí nakrmit divočáky, jeleny, daňky a muflony. Komentovaná prohlídka zookoutku je dále doplněna pracovním listem a poznávačkou kožešin, paroží a per, které slouží k otestování nově nabytých znalostí.

jaro–podzim / terén / 2–3 hodiny / 50 Kč

 

Povídání o lesní zvěři – býložravci

517

Ekovýchovný program: Program se skládá z interaktivní prezentace s ukázkami zvuků, paroží a kůží. Žáci získají přehled o býložravcích českých lesů. Ukázky vábení zvěře.

zima / učebna / 1 hodina / 50 Kč / minimální počet 60 účastníků

 

Povídání o lesní zvěři – šelmy

Ekovýchovný program: Program se skládá z interaktivní prezentace ukázek zvuků, kůží, lebek a zajímavostí ze života šelem včetně jejich životní strategie. Žáci získají všeobecný přehled o šelmách českých lesů.

zima / učebna / 1 hodina / 50 Kč / minimální počet 60 účastníků

 

Povídání o myslivosti

myslivec

Ekovýchovný program: Víte, že myslivost je zařazena mezi nehmotné kulturní dědictví České republiky? Představení myslivosti a několika století její historie se všemi tradicemi a zvyky. Péče o lesní zvěř, sokolnictví, kynologie.

zima / učebna / 1 hodina / 50 Kč / minimální počet 60 účastníků

 

Záchrana živočichů

jezek

Ekovýchovný program: Člověk může uškodit, ale i pomáhat. Práce a péče záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Ukázky nebezpečí, možnosti pomoci.

jaro–zima / učebna / 1 hodina / 50 Kč