Zimní program určený do školních tříd na 1 vyučovací hodinu.

Představí myslivost jako žijící několikasetletou tradici s mnoha zvyky a jako nehmotné kulturní dědictví České republiky.

Program se skládá z interaktivní prezentace s ukázkami práce myslivců a jejich péči o zvěř.

Ukázka vábení zvěře, sokolnictví a kynologie.

 

Podmínky programu

Časová náročnost: 1 hodina (45 minut) / 1 třída (20 – 30 žáků)
Cena: 50 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)
Vhodné termíny: zima (listopad – březen)
Lokalita programu: třída vybavená PC s možností připojení k dataprojektoru či k interaktivní tabuli

Další informace: Nutné je objednání programu pro více tříd za sebou (min. 60 dětí) v jeden termín.