Velmi oblíbený zimní program určený do školních tříd na 1 vyučovací hodinu. Program se skládá z interaktivní prezentace s ukázkami zvuků, paroží a kůží. Žáci získají přehled o býložravcích českých lesů a mohou si potěžkat donesené parohy či sáhnout na kůže zvěře. V programu jsou i s praktickými ukázkami kůží prezentováni také živočichové, kteří jsou poměrně noví v přírodě ČR či jsou méně známí mezi veřejností (jelen sika, nutrie říční, kamzík horský). Součástí programu může být případná ukázka vábení jelenů.

Navazující programy
Na program navazuje zimní program do třídy Povídání o lesní zvěři – šelmy.
Program je výbornou přípravou před venkovními programy Zookoutek Malá Chuchle a Lesní zvěř.

 

Podmínky programu

Časová náročnost: 1 hodina (45 minut) / 1 třída (20 – 30 žáků)
Cena: 50 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)
Vhodné termíny: zima (listopad – březen)
Lokalita programu: třída vybavená PC s možností připojení k dataprojektoru či k interaktivní tabuli

Další informace: Nutné je objednání programu pro více tříd za sebou (min. 60 dětí) v jeden termín.