Velmi oblíbený zimní program určený do školních tříd na 1 vyučovací hodinu.

Program se skládá z interaktivní prezentace s ukázkami zvuků, kůží a lebek, zajímavosti ze života šelem, životní strategie.

Žáci získají všeobecný přehled o šelmách českých lesů a mají možnost prozkoumat kožešiny a lebky zvěře. V programu jsou zařazeni i živočichové, kteří se nově vyskytují v přírodě ČR (psík mývalovitý, norek americký).

Součástí programu může být případné vábení šelem a interaktivní ukázka lovu rysa ostrovida.

Navazující programy
Na program navazuje zimní program do třídy Povídání o lesní zvěři – býložravci.
Program je výbornou přípravou před venkovními programy Zookoutek Malá Chuchle a Lesní zvěř.

 

Podmínky programu

Časová náročnost: 1 hodina (45 minut) / 1 třída (20 – 30 žáků)
Cena: 50 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)
Vhodné termíny: zima (listopad – březen)
Lokalita programu: třída vybavená PC s možností připojení k dataprojektoru či k interaktivní tabuli

Další informace: Nutné je objednání programu pro více tříd za sebou (min. 60 dětí) v jeden termín.