Zapojení škol i veřejnosti do výsadeb lesních dřevin.

V pražských lesích se každý rok zasadí více než 130 000 sazenic. Již několik let se na výsadbách podílejí i žáci pražských základních a středních škol.

Zapojení škol do společné péče o les je výborný způsob, jak předcházet následnému vandalismu v lesích. Vysazování stromků vlastními silami pomáhá zasít semínko odpovědnosti k lesu jako takovému a vynaložené úsilí, navíc spojené s prací dětí, se lesníkům rozhodně vyplácí. Učitelé velmi vítají praktické zapojení žáků, lesníci mají zase naopak příležitost, jak je seznámit s principy hospodaření v lese, zopakovat společně zásady chování v přírodě a celkově přiblížit povolání lesníka.

Program probíhá pouze v období jarních (podzimních) výsadeb. Je nutná individuální domluva. Program je určen pro žáky od 3. třídy.