Program je zaměřený na ekosystémy stojatých a tekoucích vod – rybníky, říčky a potoky.

Zážitkovou formou nás čeká seznámení s jednotlivými složkami těchto ekosystémů, koloběhem a rozložením vody na Zemi.

Zaměříme se na pozorování a lov bezobratlých živočichů, které společně určíme. Žáci mají k dispozici veškeré pomůcky, včetně lupiček, sítek, planktonky a entomologických pinzet. V terénu se naučíme rozpoznávat dřeviny a byliny vodní říše a hlavní zástupce ryb nacházející se v pražských tocích a rybnících. Prozkoumáme znečištění toku a jako správní výzkumníci odhalíme základní chemické vlastnosti vody (varianta pro starší žáky). Dozvíme se, co je to vlastně suchý poldr, meandr nebo revitalizace.

 

Podmínky programu

Časová náročnost: 3 hodiny
Cena: 50 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)
Lokalita programu: Program lze uskutečnit na jakékoliv vhodné vodohospodářské lokalitě v okolí školy. Na vybraných lokalitách pak probíhá program i v širším kontextu na okolí i např. historii území (suchý poldr Čihadla, Počernický rybník apod.) a lze zařadit po dohodě i rozšířený blok zaměřený například přímo na revitalizaci.

Další informace a doporučené vybavení: vhodné terénní oblečení, obuv (holinky vhodné)