Program od zimy do jara.

Program začíná krátkým povídáním o různých způsobech hnízdění, významu doupných stromů, seznámením s některými ptačími druhy a různými typy budek. Následuje vlastní výroba ptačích budek z dřevěných polotovarů a vlastní vyvěšování na vhodných místech. V jarním období pokračuje kontrolou vyvěšených budek, zjišťováním úspěšnosti hnízdění a případným kroužkováním mláďat.

 

Podmínky programu

Časová náročnost: zimní část – 3 hodiny/1 třída (20 – 30 žáků), jarní část 1 hodina/1 třída
Cena: 80 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)
Vhodné termíny: zima (leden – březen), jaro (květen – červen)
Lokalita programu: třída vybavená PC s možností připojení k dataprojektoru či interaktivní tabuli, terén

Další informace: Celý program má zimní část (úvod, výroba a vyvěšení budek) a jarní část (kontrola a kroužkování mláďat). V zimní části je interaktivní prezentace s potřebou využití PC s možností připojení k dataprojektoru či k interaktivní tabuli a pro výrobu krmítek je vhodná školní dílna, nebo je nutné zajistit ochranu lavic.