Program o stálých i tažných ptačích druzích. Zahrnuje seznámení se zimními návštěvníky krmítek a návod, jak připravit správnou ptačí hostinu. V úvodním povídání se dozvíte, co dělají ptáci v zimě, kam někteří mizí. V praktické části si mohou žáci vyrobit ptačí krmítko z připraveného polotovaru a následně ho na vhodném místě vyvěsit.

 

Podmínky programu

Časová náročnost: 2 hodiny (90 minut)/1 třída (20 – 30 žáků)
Cena: 50 Kč / účastník (pedagogický doprovod zdarma)
Vhodné termíny: zima (listopad – leden)
Lokalita programu: třída vybavená PC s možností připojení k dataprojektoru či k interaktivní tabuli

Další informace: První část programu je interaktivní prezentace s potřebou využití PC s možností připojení k dataprojektoru či interaktivní tabuli, pro druhou část – vlastní výrobu krmítek je vhodná školní dílna, nebo zajistit ochranu lavic.