Agresivní akát z lesů mizí, místa po těžbě ošetří herbicid

Rádi bychom upozornili návštěvníky pražských lesů, že v nejbližších měsících budou pražští lesníci na místech obnovních těžeb, kde v nedávné době proběhla těžba akátu, aplikovat herbicid Roundup, který potlačí silné akátové zmlazení a omezí okolní podrost. Uvolněnou plochu tak lesníci budou moci znovu zalesnit a sazenicemi přirozené druhové skladby nahradit v české přírodě nepůvodní a nežádoucí trnovník akát. Použití herbicidu považujeme za krajní řešení, které však pomůže vrátit pražské přírodě její původní druhovou pestrost.

Zvolený herbicid je uveden v Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Ošetření někdejších akátových ploch před dalším rozšířením houževnatého akátu je součástí dlouhodobé snahy pražských lesníků podporovat přirozenou dřevinnou skladbu zdejších porostů a postupně eliminovat druhy cizokrajné a okrasné, které přirozené složení lesních společenstev výrazně proměňují. V Praze dřevinné „vetřelce“ zastupuje například dub červený, borovice černá či právě trnovník akát, původem ze Severní Ameriky.

Mimořádně odolný akát, který byl v pražských lesích v minulosti vysazován především na chudších odlesněných stanovištích a na nepřístupných svazích, kde měl bránit erozi, patří mezi agresivní invazivní dřeviny. Jeho kořeny do půdy vylučují látky, které jsou toxické pro rostliny v okolí. Akát je tak schopen na místě, kam pronikne, zcela vytlačit původní vegetaci, která mu stěží může konkurovat.

V každé lokalitě, v níž bude herbicid aplikován, lesníci vyvěsí informační cedule. Prosíme všechny návštěvníky, aby na takto označeném místě dočasně nesbírali žádné plody lesa (borůvky, ostružiny). Děkujeme za pochopení.

 

Zde můžete připojit váš komentář!

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.