Pod Albrechtovým vrchem na území Prahy 13 probíhá od letošního února redukce a arboristické ošetření skupiny prosychajících a uhnívajících topolů vlašských a kanadských. Většina těchto krátkověkých topolů, jež se u nás rozšířily na úkor domácího topolu černého, překonala hranici 60 let a dřevo části z nich je již natolik křehké, až hrozí, že se ulámou větve nebo se zlomí celý kmen a zraní někoho z procházejících. Celkem 17 z 25 topolů, jejichž zdravotní stav ještě není fatální, ale na místě zachováme a ozdravíme redukčním řezem.

Odborné ošetření dvou třetin zdejších topolů, které podle znaleckého posudku není nezbytně nutné pokácet, provede skupina našich arboristů ještě před začátkem jara, než na větvích vyraší první listy. Jejich úkolem bude šetrně zredukovat velikost korun stromů, a to přibližně o 20 až 30 % výšky korun. Zmenšení koruny a snížení těžiště zlepší stabilitu stromů, topoly ponesou menší zátěž a jejich životnost se prodlouží.

Na prostor, jenž se pod Albrechtovým vrchem uvolní po nevyhnutelném odstranění 8 provozně nebezpečných dřevin, které akutně ohrožují své okolí, se v budoucnu může rozšířit blízké arboretum s ukázkami původních druhů stromů kdysi volně rostoucích v pražské přírodě. Na části volné plochy nahradí cizokrajné topoly výsadba topolu černého.

albrechtuv-vrch-topoly

albrechtuv-vrch-topoly2

Příklady chřadnutí topolů pod Albrechtovým vrchem – prosychání koruny a napadení hnilobou.

Zdroj informací a fotografií: odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy – znalecký posudek Ing. Luboše Fendrycha