Jako každým rokem i letos na podzim bychom návštěvníky pražských lesů rádi upozornili na probíhající akátové těžby, které budeme ve vybraných lokalitách provádět v průběhu října a listopadu. Pokračujeme tak v našem dlouhodobém úsilí postupně nahradit porosty mimořádně agresivního a v české přírodě nepůvodního trnovníku akátu dřevinami, jež jsou součástí přirozené druhové skladby lesů v pražské oblasti.

Odolný a nenáročný trnovník akát pochází původně ze Severní Ameriky. V první polovině minulého století byly jeho sazenice vysazovány i v Praze, především na odlesněných stanovištích a svazích, kde měly houževnaté akátové stromy bránit erozi. V té době však ještě nebylo známo, jak fatální účinky má akát na okolní přirozenou vegetaci. Svými kořeny do půdy vylučuje látky, které hubí okolní konkurenční rostliny, a ve svém okolí tak dokáže původní vegetaci zcela vytlačit. Invazivní akát se navíc dokáže velmi dobře sám šířit, a to prostřednictvím kořenových výmladků – mladých výhonků vzešlých z pupenů na kořenech dospělého stromu. Právě kvůli silnému akátovému zmlazení je tak náročné akát z určité lokality spolehlivě odstranit. Růst výmladků potlačujeme aplikací herbicidu (takové lokality vždy označujeme informačními cedulemi).

Velmi dobře se v našich podmínkách daří i dalším cizokrajným druhům, které vytlačují naše původní dřeviny. Kromě akátu mezi ně patří například dub červený a borovice černá.

Plochy uvolněné po akátových těžbách v příštím roce při výsadbách opětovně zalesníme, tentokrát již ovšem sazenicemi dřevin, které náleží do přirozené druhové skladby pražských lesů.

Konkrétní lokality v jednotlivých lesních úsecích, jichž se dotkne podzimní těžba akátu, jsou vyznačeny na mapách.

Lesní úsek Šárka

Lesní úsek Chuchle

Lesní úsek Hodkovičky

Lesní úsek Hostivař

Lesní úsek Běchovice

Lesní úsek Bohnice