V oboře Hvězda odstraníme zdravotně nevhodné a bezpečnostně nevyhovující stromy, které jsme vytipovali v průběhu zimy. Práce budou probíhat v blízkosti letohrádku Hvězda, dále podél obvodové zdi a nad pěšinami vedoucími po levé straně od Bělohorské vstupní brány směrem k letohrádku. Zásah směřujeme především na stromy se sníženou stabilitou, zhoršeným zdravotním stavem nebo s prosychající korunou, jejichž padající větve by mohly ohrozit bezpečnost návštěvníků.

Obora Hvězda patří mezi jedno z nejnavštěvovanějších pražských míst, a proto je pro nás prvořadá bezpečnost osob, které se zde pohybují. Omlouváme se návštěvníkům za dočasné omezení pohybu v této lokalitě a prosíme, aby dbali zvýšené opatrnosti po dobu zásahu.

Děkujeme za pochopení.

Kontakt: Lesní úsek Šárka, Otakar Baďouček, tel. 777 827 799, www.lesypraha.cz

letohradek hvezda

Letohrádek Hvězda