Povzbuzeny teplým počasím na jaře tisíce žab opouští svá zimoviště a vedeny neomylným pudem míří k vodě, kterou potřebují k tomu, aby se mohly rozmnožit. Trasy, které si žáby každoročně vybírají, však velmi často vedou i přes frekventované silnice, na nichž žáby hromadně hynou pod koly projíždějících aut. Právě v těchto dnech se žáby na letošní nebezpečnou cestu vydávají. Proto apelujeme na všechny řidiče a cyklisty, aby dávali dobrý pozor na silnicích, zvláště v blízkosti vodních ploch, k nimž se budou migrující obojživelníci stahovat, a snažili se jim na cestách vyhnout.

Žáby se mohou rozmnožovat pouze ve vodě a řada z nich má svůj oblíbený rybník, do kterého se vždy na jaře vytrvale vrací. Mnoho žab však při postupném překonávání překážející silnice usmrtí projíždějící auto a do cíle se tak nikdy nedostanou. Žabí populaci nenahrává ani charakter jejich migrace, která probíhá v krátkém časovém období, a proto v masovém měřítku. O to větší pak jsou i ztráty na cestách.

Na vybraná místa v pražských lesích, kde přichází migrace žab v úvahu, jako je například okolí Kunratického lesa, jsme umístili výstražné cedule. Budete-li autem nebo na kole projíždět úseky v okolí vodních ploch, kde by se mohly vyskytovat migrující žáby, dávejte prosím pozor, ať jejich namáhavé putování nepřijde vniveč.

Děkujeme vám za spolupráci při ochraně obojživelníků.

odchyt-zab