Přes portál www.zapojimse.cz se s námi v minulém týdnu spojilo celkem 15 dobrovolníků z několika firem, kteří měli zájem protáhnout si tělo na čerstvém vzduchu a pomoci nám přitom s pracemi, které v lese běžně vykonáváme. Zvolili si Kunratický les a v pátek 19. května se rozdělení do čtyř skupinek pustili do práce. Stahovali klestí po nezbytných prořezávkách a nahodilé těžbě v lesním porostu, přesouvali dřevo a zaváželi vyšlapané koleje na lesních cestách dřevní štěpkou. Během šestihodinové lesní směny posbírali asi 50 kubíků klestí a vyspravili cca 200 metrů lesní cesty.

Doufáme, že si dobrovolníci den jako lesní pomocníci užili a že se s nimi v lese zase brzy potkáme. Moc děkujeme za užitečnou spolupráci a určitě přivítáme i další nadšence, kteří by si práci v lese chtěli vyzkoušet. Rozhodně můžeme zaručit voňavé pracovní prostředí a patřičný vděk našich lesníků.

dobrovolnici