Lesy na území hlavního města Prahy plní především rekreační funkci, návštěva některého z lesních porostů je součástí každodenního života velké části Pražanů. Spolu s velkým množstvím lidí však do lesa pokradmu přichází i neohleduplnost některých neukázněných návštěvníků, či dokonce vandalismus. Po takových návštěvách v lese zůstávají polámané mladé porosty, zničené rekreační prvky, množství odpadků i vystresovaná zvěř, kterou vyplašili a pronásledovali volně pobíhající psi. Jako správci pražských lesů také neustále bojujeme s černými skládkami, jejichž likvidace nás ročně vyjde na více než milion korun. Pokud připočteme úklid i ostatních odpadků z košů, altánů a volného porostu, dostaneme se na částku přesahující až tři miliony.

Zajištění rekreační funkce pražských lesů je časově a rovněž finančně velmi náročné. Velké množství péče vyžadují rekreační prvky rozmístěné po lesích, hodně času zabere i nezbytný úklid odpadků, který musíme v navštěvovaných pražských lesích velmi často opakovat. Zvláštní kapitolou jsou černé skládky, které doslova užírají kusy lesa a rostlinám i živočichům kladou do cesty nebezpečné překážky. Samy černé skládky ale nic jiného dělat ani neumí, zodpovědnost leží na těch, kteří les vědomě hyzdí. Mezi stromy často narážíme i na takové předměty, jako je lednička, sporák, televize či nákupní vozík.

Jen z Hostivařském lesoparku jsme za první pololetí letošního roku odvezli na 237 m3 odpadu: 80 % z tohoto množství tvořily odpadky z košů a odpadky sebrané přímo v porostu a celých 20 % vzešlo z černých skládek. Abyste si udělali lepší představu, o jaké množství odpadků se jedná, představte si vedle sebe 1 tisíc naplněných běžných popelnic. A obdobná armáda odpadků na nás pravidelně čekává i v dalších lokalitách.

Prosíme proto všechny návštěvníky pražských lesů, aby si vážili přírodního bohatství, které jejich město obklopuje, a neničili jej vlastní lhostejností. Děkujeme za pochopení.