Městské lesy: Archiv aktualit

Přes 50 tisíc stromků zapustilo kořeny v budoucím lese na východě Prahy

Celkem 53 tisíc sazenic mladých stromků vysadili pracovníci Lesů hl. m. Prahy během listopadu na bývalém poli sousedícím s Lítožnickými rybníky mezi Dubčí a Běchovicemi. Na uvolněné ploše, kterou hlavní město donedávna pronajímalo zemědělcům, naši lesníci založili úplně nový les, který ponese název Robotka. Rozlohou i množstvím vysazených stromů jde o největší letošní zalesňovací projekt naší organizace. Nový les rozšíří plochy zeleně zdejšího přírodního parku Říčanka, který provází koryto Říčanského potoka od Uhříněvsi až po přírodní památku Lítožnice s trojicí rybníků. Už za pár let zde bude další přirozené útočiště mnoha druhů ptáků, savců, obojživelníků i rostlinných druhů.

Celý článek »

Lesníci nabízejí vánoční stromky z výchovných probírek

Chcete-li si na Vánoce ozdobit stromeček, který vyrostl přímo v pražských lesích, nabízíme všem zájemcům v průběhu prosince k prodeji asi 100 stromků vypěstovaných v naší lesní školce a minimálně dalších 100 stromků, které naši lesníci vytipovali při nezbytných výchovných probírkách v lesních porostech. Při probírkách se v mladých porostech snižuje množství stromů na ploše, tak aby sílící les měl dost světla a prostoru k dalšímu zdravému vývoji. Některému ze stromků, které musí ustoupit perspektivnějším jedincům, ale můžete udělat radost a proměnit jej ve svůj slavnostní vánoční stromeček.

Celý článek »

Stromky z pražských lesů dělají před Vánocemi radost ve školách

V zimním období provádějí lesníci v lese mimo jiné také výchovné zásahy tzv. prořezávky, kdy v mladých porostech snižují počty stromků na ploše. Tím zajistí, že se do porostu dostane více světla a stromky mají více prostoru pro svůj zdárný růst.

Často tyto vyřezané stromky udělají ještě velkou radost třeba ve školách, kde v této předvánoční době zdobí vchody či  třídy. Jednu borovičku z prořezávek v Chuchelském háji předali lesníci Střední, základní a mateřské škole pro sluchově postižené v Holečkově ulici na Praze 5, odkud přišlo milé poděkování.

Celý článek »

MAPA: Nepůvodní trnovník akát postupně mizí z pražských lesů

Jako každým rokem i letos na podzim bychom návštěvníky pražských lesů rádi upozornili na probíhající akátové těžby, které budeme ve vybraných lokalitách provádět v průběhu října a listopadu. Pokračujeme tak v našem dlouhodobém úsilí postupně nahradit porosty mimořádně agresivního a v české přírodě nepůvodního trnovníku akátu dřevinami, jež jsou součástí přirozené druhové skladby lesů v pražské oblasti.

Celý článek »

Podzimní sezonu v Čimickém háji odstartuje pravidelný velký úklid

Těšíte se na podzimní toulky usínající přírodou a dlouhé procházky spadaným listím? K tomu, abyste se v Čimickém háji na podzim brodili opravdu jen listím, můžete sami velmi přispět už v sobotu 17. září. Spolek Vědomý dotek pořádá ve spolupráci s naší organizací o posledním víkendu před začátkem astronomického podzimu pravidelný úklid Čimického háje a jako vždy přivítá všechny pomocníky a dobrovolníky.

Celý článek »

Z obory Hvězda zmizí necelá dvacítka nemocných stromů

V týdnu od 15. do 19. srpna 2016 budeme v aleji propojující Libockou bránu a letohrádek v oboře Hvězda odstraňovat celkem 19 nemocných a nestabilních stromů, jejichž zdravotní stav z nich činí bezpečnostní riziko pro návštěvníky obory. Obora Hvězda patří mezi vůbec nejnavštěvovanější přírodní lokality v Praze a podle soudního znalce by tyto rizikové dřeviny v blízkosti jedné z hlavních parkových cest mohly při horších povětrnostních podmínkách procházející ohrozit.

Celý článek »

POZVÁNKA: Koncert v Čimickém háji podpoří vznik naučné stezky

V sobotu 10. září 2016 pořádá zapsaný spolek Vědomý dotek na dopravním hřišti Základní školy Glowackého v Praze 8 u Čimického háje Zábavné odpoledne pro rodiče a děti a večerní Benefiční koncert pro Čimický háj. Koncert zahájí veřejnou sbírku, z jejíhož výtěžku by spolek rád financoval vybudování a údržbu nové naučné stezky v Čimickém háji, na jehož zvelebování se svými aktivitami zaměřuje.

Celý článek »

Do Ralska se sjeli dřevorubci na šampionát republiky

V pátek 17. a v sobotu 18. června se ve Skelné Huti v Ralsku u České Lípy konal jubilejní 40. ročník Lesnického dne, největší české lesnické oborové akce pro veřejnost, kterou pořádají Vojenské lesy a statky ČR, s. p., pod záštitou ministra obrany Martina Stropnického a ministra zemědělství Mariana Jurečky. Součástí velkolepého lesnického svátku byl kromě jiných soutěží a programů pro celou rodinu také tradiční šampionát České republiky v práci s motorovou pilou. Na letošní 15. mistrovství jsme za Lesy hl. m. Prahy vyslali dva udatné soutěžící – lesního z úseku Hostivař Josefa Holeše a lesního Miloše Stanu, který má na starosti úsek Chuchle.

Celý článek »

Indiáni z kmene Motolů od nás dostali nové lavičky

Ačkoli obvykle putují do pražských lesů a parků, kde slouží znaveným či rozvážně se kochajícím návštěvníkům, letos začátkem června se lavičky z naší truhlárny dostaly až do indiánského tábořiště statečného kmene Motolů. Naše truhlárna dodala pět nových dubových laviček z klád neziskové dobrovolnické organizaci Klub Interaktivního domu (KID, o. p. s.), která v areálu Fakultní nemocnice v Motole letos pořádá již 18. ročník měsíčních Indiánských prázdnin pro nemocné děti, jež se v nemocnici léčí.

Celý článek »

Pražští lesníci na jaře vysadili téměř 200 tisíc nových stromů

Pražští lesníci měli na jaře jako obvykle napilno a navzdory občasné nepřízni počasí zvládli do konce dubna vysadit téměř 200 tisíc sazenic listnatých a jehličnatých dřevin původní dřevinné skladby pražských porostů na 23 hektarech připravených ploch. Více než tři čtvrtiny z celkového počtu sazenic tvořily listnaté dřeviny – dub zimní, buk lesní, třešeň, lípa, javor babyka, habr a jilm, zbývajících téměř 39 000 bylo jehličnanů, především borovice lesní, douglaska tisolistá a jedle bělokorá.

Celý článek »

Lesy hl. m. Prahy pomohly uklidit Česko

Během uplynulých dubnových víkendů se tak jako každý rok vydaly do terénu po celé republice tisíce dobrovolníků, kteří se pod záštitou akce Ukliďme Česko pustili do boje s odpadky a černými skládkami. Akce se zúčastnila i naše organizace. Pomáhali jsme hlavně s logistikou, dobrovolníkům jsme poskytli vhodné prostředky k úklidu, především igelitové pytle a rukavice, a když bylo hotovo, zajistili jsme odvoz pytlů naplněných nepořádkem pryč z lesa.

Celý článek »

Nová generace francouzských lesníků navštívila Prahu

Podobně jako loni i letos jsme v Praze přivítali vzácnou lesnickou návštěvu z Francie, jíž jsme předvedli, jakým způsobem pečujeme o vytížené pražské městské lesy a jakými zásadami trvale udržitelného hospodaření se při správě lesních porostů řídíme. Tentokrát to ale nebyli zkušení a ostřílení lesníci, nýbrž francouzští studenti ze střední lesnické školy se zaměřením na životní prostředí, zemědělství a regionální rozvoj, kteří svoji profesní dráhu teprve plánují.

Celý článek »

Letos na jaře v Praze vysadíme více než 180 tisíc nových stromů

Každoročně se začátkem jara začíná pražským lesníkům období jarních výsadeb mladých stromků, z nichž po letech vyrostou nové generace pražských lesů. Letos na jaře zalesníme bezmála 23 hektarů vytipovaných ploch a prázdných mýtin a do připravené lesní půdy se dostane celkem 183 tisíc sazenic. Právě v těchto dnech vyrážejí na lesní paseky také první čety dětí z pražských základních škol, které lesníkům pomohou nové pražské lesy založit.

Celý článek »

První jarní úklid už zná své poražené: Kapitulovalo sedm kubíků odpadků

Sedm kubíků. Právě tolik odpadků posbírali dobrovolníci a členové spolku Vědomý dotek v sobotu 19. března v Čimickém háji při tradičním dobrovolném úklidu lesa. Asi padesátka pomocníků pročesala les a vypudila z něj nánosy nepořádku, které v pytlích odvážel jeden z našich pracovníků. Dobrovolníci se činili i na dětském hřišti u lesní školky, kde shrabali staré napadané listí, a do větví stromů vyvěsili nová ptačí krmítka.

Celý článek »

První jarní úklid vyžene z Čimického háje zimní nánosy odpadků

Dvakrát do roka se pod vedením spolku Vědomý dotek v Čimickém háji shromáždí několik desítek dobrovolníků a společně se pouští do boje s odpadky, které se v hojně navštěvovaných pražských lesích bohužel nikdy tak docela nepřestávají zjevovat. Proto si vzal spolek Vědomý dotek Čimický háj pod svou patronaci a ve spolupráci s naší organizací organizuje jeho úklid. Loni na podzim vysbírala třicítka dobrovolníků 3,5 kubíku odpadků. Kolik to bude letos na jaře? Když dorazíte třetí březnovou sobotu pomoct, dozvíte se číslo jako první.

Celý článek »

Výstraha: Nevstupujte do lesních porostů, mokrý sníh zatěžuje stromy

Lesy hl. m. Prahy varují před vstupem do lesních porostů a parků na území hlavního města kvůli hrozbě padajících větví. Po sněhové vánici, která včera vpodvečer Prahu zasáhla, leží na stromech v metropoli velké množství těžkého mokrého sněhu, pod jehož vahou se mohou začít lámat větve i celé vrcholky stromů, a hrozí nebezpečí, že při pádu zraní někoho z procházejících.

Celý článek »

Nabízíme k pronájmu stánek občerstvení v chuchelském zookoutku

Pro stánek s občerstvením v zookoutku u hájovny v Chuchelském háji právě hledáme nového nájemníka, který by stánek především v letní sezóně provozoval.

Zastavěná plocha objektu a kryté terasy je 85,6 m2. Objekt je připojen na elektrický proud a na vodu, odpad je řešen žumpou. Součástí objektu jsou dvě WC. Prohlídka objektu je možná po telefonické domluvě (Miloslav Fišera, tel. 778 532 837).

Celý článek »

K nové generaci dubů v Chuchelském háji pustíme slunce

V dubovém lese v Chuchelském háji nedaleko lesního zookoutku zahájíme začátkem března finální prosvětlovací seč, díky níž se celý porost uvolní a mladé stromky získají dostatek prostoru k dalšímu vývoji. Pod starými duby nyní rostou desetitisíce již dobře zakořeněných semenáčků dubu zimního, z nichž se přirozenou generační obměnou jednou stane nový les. K tomu, aby mohly zesílit, ale potřebují především dostatek světla a vláhy.

Celý článek »

Cizokrajným topolům pod Albrechtovým vrchem odlehčí arboristické ošetření

Pod Albrechtovým vrchem na území Prahy 13 probíhá od letošního února redukce a arboristické ošetření skupiny prosychajících a uhnívajících topolů vlašských a kanadských. Většina těchto krátkověkých topolů, jež se u nás rozšířily na úkor domácího topolu černého, překonala hranici 60 let a dřevo části z nich je již natolik křehké, až hrozí, že se ulámou větve nebo se zlomí celý kmen a zraní někoho z procházejících. Celkem 17 z 25 topolů, jejichž zdravotní stav ještě není fatální, ale na místě zachováme a ozdravíme redukčním řezem.

Celý článek »

Na podzim minulého roku přibylo v pražských lesích 70 000 mladých stromků

Tak jako každý rok i v roce 2015 jsme výsadby nových stromků v pražských lesích rozdělili do dvou fází – první část sazenic jsme vysadili už na jaře a s druhou etapou výsadeb plánovali začít na podzim. Jenže podzimní plán málem zhatily nepříznivé klimatické podmínky: Dlouhodobé vysoké teploty půdu abnormálně vysušily a dešťových srážek, které by situaci mohly napravit, spadlo jen minimum. Při čekání na vodu se lesníkům čím dál víc vtírala otázka, zda se do zalesňování ještě vůbec pouštět.

Celý článek »

V Běchovicích vznikl nový lesnický úsek, do dvou let tu porostou i nové lesy

Počátkem letošního roku se počet lesnických úseků, které Lesy hl. m. Prahy spravují, rozrostl z původních pěti na nynějších šest. Na východě Prahy přibyl nový úsek Běchovice, pod nějž bude spadat část lesních pozemků, které doposud náležely k úseku Hostivař a Bohnice. Nový lesní Jan Sýkora tak bude kromě území Běchovic, kde bude mít svou základnu, pečovat také o Klánovice, Xaverovský háj, Horní a Dolní Počernice a Dubeč. Celkem se bude starat o takřka 411 hektarů pozemků.

Celý článek »

Lesy na Cibulce znovu prohlédnou, začínají výřezy náletů

V lesoparku Cibulka na západě Prahy, který ze tří stran obklopují Jinonice, Košíře a Motol, jsme právě v těchto dnech začali s odstraňováním vybraných náletových dřevin. Mladé stromky, které se tu samovolně ujaly a rozšířily, zasahují do tradičních historických průhledů v blízkosti uměleckých soch a utlačují také zdejší památné duby.

Celý článek »

Z obory Hvězda zmizí smrk a dub červený, prostor dostanou domácí dřeviny

Právě v těchto dnech začínáme v oboře Hvězda s kácením vybraných nemocných a neperspektivních smrků, jimž zdejší stanoviště nevyhovuje, a nepůvodních dubů červených, jimž se naopak jejich vitalitou a agresivitou daří potlačovat přirozené zmlazení domácího dubu a buku. Pokácení několika desítek stromů pomůže přiblížit zastoupení jednotlivých dřevin v oboře přirozenému složení porostů pro zdejší území.

Celý článek »

Krmelce v Kunratickém lese mimořádně navštívil Ježíšek

I na zvěř, která obývá Kunratický les, si před Vánoci vzpomněl pražský Ježíšek a zvířata dostala mimořádný dáreček. Místo pod některý ze zdejších stromů jim ho ale lesníci schovali do krmelců. Napěchovali do nich zvláštní příděl sena, kaštanů a dalších dobrot.

Celý článek »

V pražských lesích se objevila larva ohroženého nosorožíka

Vzácný entomologický poklad našli před nedávnem pracovníci Lesů hl. m. Prahy v kupě štěpky v lese v severovýchodní oblasti Prahy. V teple, které sálalo z tlejícího dřevního odpadu, se zalíbilo larvě nosorožíka kapucínka, jenž se svými až 40 milimetry patří mezi naše největší brouky a v Česku je podle zákona chráněn jako ohrožený druh.

Celý článek »

Lesnického úseku Chuchle se ujal nový lesní

Od letošního července převzal hájovnu v Chuchelském háji a s ní i péči o jeden z pěti pražských lesnických úseků, které Lesy hl. m. Prahy spravují, nový lesní Miloš Stana. Na starosti bude mít jihozápadní oblast na levém břehu Vltavy, kromě Chuchelského háje ho tak budete moci potkat také v Prokopském a Dalejském údolí či v lesoparku Cibulka.

Celý článek »

Agresivní akát z lesů mizí, místa po těžbě ošetří herbicid

Rádi bychom upozornili návštěvníky pražských lesů, že v nejbližších měsících budou pražští lesníci na místech obnovních těžeb, kde v nedávné době proběhla těžba akátu, aplikovat herbicid Roundup, který potlačí silné akátové zmlazení a omezí okolní podrost. Uvolněnou plochu tak lesníci budou moci znovu zalesnit a sazenicemi přirozené druhové skladby nahradit v české přírodě nepůvodní a nežádoucí trnovník akát. Použití herbicidu považujeme za krajní řešení, které však pomůže vrátit pražské přírodě její původní druhovou pestrost.

Celý článek »

Čimický háj opět vyčistí dobrovolníci

Pravidelně dvakrát do roka pořádá spolek Vědomý dotek ve spolupráci s naší organizací dobrovolný úklid Čimického háje. Letos v březnu se v lese sešlo na 50 účastníků, kteří během dvou hodin zbavili les 7 kubíků nastřádaných odpadků. Další příležitost pro všechny, kteří by se do úklidu lesa ještě předtím, než se propadne do zimního spánku, chtěli zapojit, se chystá už na konec září. Sraz všech dobrovolníků, kteří se nebojí trochy nepořádku, je v sobotu 26. září v 10 hodin u Čimického háje. Jako vždycky se může přidat kdokoli.

Celý článek »

Výstraha končí, pikniková místa se znovu otevírají

Konec tropické teplotní vlny a nynější chladnější počasí nám i s ohledem na předpovídaný vývoj počasí umožňuje zrušit dosavadní zákaz rozdělávání ohně na ohništích piknikových míst v pražských lesích a parcích. Na vyhrazených a zabezpečených piknikových místech si tak dneškem počínaje znovu můžete rozdělat oheň pro grilování nebo opékání. I nadále je však třeba dbát všech pravidel pro využívání piknikových míst a chovat se na místě zodpovědně.

Celý článek »

V oboře v Satalicích probíhá asanace nemocných stromů

V srpnu letošního roku čeká oboru v Satalicích asanace asi 30 stromů, k níž jsme museli přistoupit kvůli častým pádům stromů ve zdejším porostu. Abychom zajistili bezpečnost návštěvníků, budou některé poškozené a nemocné dřeviny v bezprostřední blízkosti stezek pokáceny, další podstoupí zdravotní ořez. Několik stromů arboristé ořežou na torza a v lese je ponechají, aby tak zachovali vhodné podmínky pro místní hmyzí společenstva, jejichž přirozeným lesním stanovištěm je právě staré trouchnivějící dřevo.

Celý článek »

Muflonům přerůstaly spárky, nechali si „drápky“ zastřihnout

Vypadá to sice jako náročná operace, ale vlastně jde jen o decentní úpravu manikúry. Mufloní stádo ze zookoutku v Malé Chuchli přihlásilo svoje kopýtka na seznam úkolů při plánování pravidelné údržby zookoutku a pak už si jen vychutnávalo péči našich lesníků, kteří se pro ně na chvilku změnili v manikéry.

Celý článek »

Obnovme jezírko v Čimickém háji

Spolek Vědomý dotek, který ve spolupráci s naší organizací již několik let pravidelně pořádá dobrovolný úklid Čimického háje, tentokrát chystá nikoli „pouze“ úklidovou, ale rovnou záchrannou akci. V severovýchodní části Čimického háje skomírá jezírko, které má sice vlastní vodní pramen, přítok z pramene i odtok z jezírka ale postrádá koryto. Jezírko navíc není vyčištěné, nemá pevný břeh a není ani dostatečně hluboké, takže se v létě ztrácí.

Celý článek »

Rizikové kácení v oboře Hvězda kvůli rekonstrukci obvodové zdi

V nejbližších dnech zahájí Magistrát hl. m. Prahy rekonstrukci obvodové zdi obory Hvězda od Libocké brány směrem k letohrádku. Historická zeď je na několika místech silně poničená a její stabilitu narušuje i okolní lesní porost. Před rekonstrukcí bude proto pokáceno cca 40 stromů, které do zdi bezprostředně zasahují. Stromy, které je nutné odstranit, jsou viditelně označeny a na místě budou vysvětlující cedule pro návštěvníky.

Celý článek »

Smrky nedobrovolně shazují jehličí, vysává je mšice

Porosty smrků pichlavých po celé republice letos v jarních měsících zaplavila lavina přemnožených mšic smrkových (Elatobium abietinum), jejichž kolonie na stromech parazitují a masivním sáním rostlinných šťáv ze starších jehlic z nich doslova vysávají život. Napadené dřeviny žloutnou, hnědnou, na zemi se hromadí opadané vysušené jehličí a nakonec mohou smrky, zvláště jsou-li vysazeny na vyprahlejších stanovištích s nedostatečnými možnostmi přirozené závlahy, uschnout docela. I již zasažené jehličnany ale kalamitu mšic s pomocí člověka mohou přestát a znovu obrazit novými výhonky.

Celý článek »

Vyschlým lesům hrozí požáry, buďte v přírodě opatrní

Horké letní dny s teplotami, které hravě překonávají hranici tropických 30 stupňů, jsou sice radostí pro provozovatele i návštěvníky koupališť, ale pro hasiče a lesníky je to hlavně červeně blikající kontrolka a vážný důvod k neustálé pohotovosti. Se zvyšujícími se teplotami se zvyšuje i riziko vzniku požárů ve vyprahlých lesních porostech, v nichž jediná jiskra dokáže během okamžiku způsobit klidně katastrofu.

Celý článek »

Generální úklid v zookoutku: Studenti anglického gymnázia cídili výběhy

Skoro 100 litrů barvy spotřebované při natírání ohrad a skoro 10 kubíků vykydaného hnoje. Taková je bilance práce studentů English College in Prague – Anglického gymnázia, kteří nám v posledním červnovém týdnu před velkým prázdninovým volnem přišli pomoci s úklidem zookoutku v Malé Chuchli.

Celý článek »

Rizikové kácení v oboře Hvězda

Z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků bude v průběhu léta v oboře Hvězda pokáceno 17 stromů. Všechny tyto stromy se nachází ve stádiu odumírání, jsou napadené hnilobou, mají deformované koruny nebo plošně poškozenou kůru a dřevo. Stav těchto stromů bohužel nelze zlepšit ani odborným ošetřením.

Celý článek »

Nová generace lesníků na návštěvě v Lesích hl. m. Prahy

Inspirativní setkání s mladou a nadějnou generací budoucích lesníků zažili v druhé polovině května lesníci Lesů hl. m. Prahy. Od 18. do 29. května u nás pět studentů středních lesnických škol absolvovalo svoji odbornou praxi. Do hlavního města se sjeli z různých koutů republiky, ze západu, jihu i severovýchodu – ze Střední lesnické školy Žlutice, ze Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga Písek a z České lesnické akademie Trutnov.

Celý článek »

Lesník nebo forestier, zájem mají společný a tím je blaho lesa

Nejen Pražanům a návštěvníkům hlavního města z různých koutů republiky lesníci z Lesů hl. m. Prahy při společných setkáních ukazují a vysvětlují, jak se v Praze pečuje o přírodní bohatství. V druhé polovině dubna pražští lesníci v metropoli přivítali vzácnou návštěvu až z Francie – frankofonní kolegové lesníci přijeli obhlédnout metody šetrného hospodaření v pražských lesích a parcích.

Celý článek »

Děti pomohou pražským lesníkům s výsadbou 141 tisíc nových stromů

Každoročně na jaře vyrážejí pražští lesníci do terénu a na pasekách se pouští do výsadby nové generace lesů. Letos v jarních měsících lesníci vysadí 141 150 nových stromků a pražské lesy se tak rozrostou o 18 hektarů. K výsadbě lesníci už pravidelně zvou děti z pražských základních škol, které vlastními silami se zakládáním nových lesů pomáhají a přitom se učí, jak důležitou roli les v našich životech hraje a jak zásadním úkolem je ochrana stromů před vandalismem či neméně nebezpečnou lhostejností vůči životnímu prostředí. V minulých dnech lesníkům se sazenicemi v Ďáblickém háji a v Milíčovském lese pomáhalo na 150 žáků, v Hostivaři se zapojili i dospělí a další dobrovolníci se do lesa ještě chystají.

Celý článek »

Pod hrází Hostivařské přehrady dobrovolníci vysázeli nový pruh lesa

S ohromným kvantem nových sazenic, které každoročně na jaře směřují do půdy na pasekách v pražských lesích, lesníkům z Lesů hl. m. Prahy obvykle pomáhají dobrovolníci. Většinou se cenní pomocníci rekrutují z řad žáků pražských základních škol, o minulém víkendu ale svolala do Hostivařského lesoparku brigádníky nejrůznějšího věku nezisková organizace Jóga v denním životě.

Celý článek »

Silný vítr vyvracel stromy v pražských lesích a parcích

Mimořádně větrné počasí několika posledních dní poškodilo porosty v pražských lesích a několik stromů vyvrátilo i v pražských parcích, především v Královské oboře Stromovce. V lesních porostech evidujeme nyní celkové škody ve výši přibližně 230 metrů krychlových dřevní hmoty.

Celý článek »

Čimický háj čeká očistná kúra

Velký jarní úklid nepotřebuje jenom dům nebo zahrada – své si po zimě žádají i lesy, o které pečujeme. A první jarní sobota bude ideální příležitostí k tomu, abychom se nadýchali čerstvého vzduchu mezi stromy a přitom les zbavili nepořádku, který se do něj vetřel během zimních měsíců. Dobrovolný úklid Čimického háje pořádá již poněkolikáté spolek Vědomý dotek ve spolupráci s naší organizací. Zapojit se může kdokoli a čím víc nás bude, tím rychleji se s odpadky vypořádáme.

Celý článek »

Zimní těžby v Prokopském a Dalejském údolí

Obnovní těžby, které jsou nezbytnou součástí zodpovědné péče o les, právě probíhají také v Prokopském a Dalejském údolí. Údolí je specifické tím, že ještě před 100 lety bylo téměř celé jeho území člověkem trvale odlesněné a využívali jej zemědělci jako pastviny a pole. Právě v tomto období začalo rozsáhlé zalesňování vápencových svahů, velmi často však z dnešního pohledu nevhodnými dřevinami, zejména borovicí černou a akátem. Dnes jsou tyto porosty na hranici své fyzické životnosti a je nutné provést jejich postupné „omlazení“ novou generací lesa. Tuto činnost lesníci nazývají obnovou lesa.

Celý článek »

V pražských lesích probíhají obnovní těžby

Zimní období je ideální čas, kdy se v lese provádějí tzv. obnovní těžby. Zjednodušeně lze říci, že lesníci porovnají lesní hospodářský plán se zdravotním stavem a potřebami porostu, vyznačí stromy určené ke skácení a po zásahu vyklidí kmeny a větve a na jejich místo, zpravidla hned na jaře téhož roku, vysází nové mladé stromky. Tím je do určité míry kopírován přírodní proces, při kterém by staré stromy postupně dožívaly a nahrazovali by je jejich následníci. Ryze přírodní procesy však trvají řádově stovky let a při jejich respektování by v některých lokalitách les na určitou dobu úplně zmizel.

Celý článek »

Varování před vstupem do pražských lesů a parků

Lesy hl. m. Prahy vydávají varování před vstupem do pražských lesů a parků z důvodu velmi silné ledovky a možnému ohrožení návštěvníků.

Ve večerních a nočních hodinách zasáhla také území Prahy velmi silná ledovka, která nezvykle zatížila koruny stromů v pražských lesích a parcích. Zejména koruny jehličnanů se „slily“ v ohromný kus ledu a neúměrně zatěžují kmeny. Následkem toho dochází k lámání větví i celých stromů. Jako spouštěcí mechanismus pro zlomení postačí i minimální síla větru, nebo jiné chvění vyvolané například dopravou.
V rámci zachování vlastní bezpečnosti a ochrany zdraví důrazně doporučujeme návštěvníkům lesů a parků nevstupovat do těchto území, v případě vstupu je nutná maximální opatrnost a v žádném případě se nelze zdržovat pod zatíženými a ohnutými větvemi či korunami stromů.
Zlepšení situace může přinést až výraznější oteplení, které uvolní větve a koruny stromů z ledového sevření.

 

 

Oslavte Vánoce u stromečku z pražských lesů

Už o tomto víkendu se slavnostně rozsvítí vánoční strom v centru Prahy, který na Staroměstské náměstí doputoval z Benešovska. Nalaďte se spolu s námi na vánoční čas a vyberte si svůj vlastní stromek u našich lesníků beze shonu a za mimořádně výhodné ceny – už za 150 Kč u nás můžete pořídit vánoční smrček, jedle prodáváme od 300 do 500 Kč za stromek podle velikosti.

Celý článek »

Šmoula má nové kamarády, do „domácnosti“ přibyl Rumcajs a Sisi

Laň Šmoula, kterou jsme do našeho zookoutku v Malé Chuchli přivezli letos v srpnu z Krušných hor, má, jak se zdá, o zábavu postaráno. Minulý týden se jejím novým společníkem stal jelínek Rumcajs ze Záchranné stanice Archa při ZOO Liberec a hned toto pondělí už společně přivítali benjamínka Sisi, mladičkou laň jelena siky.

Celý článek »

Lovecká hudba se rozezní v kostele v Chuchelském lese

Lesy hl. m. Prahy vás společně s Římskokatolickou farností u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha-Hlubočepy zvou na slavnostní Svatohubertský koncert lovecké hudby, který se uskuteční v neděli 2. listopadu 2014 od 15 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého v Chuchelském lese. Po koncertě budou následovat ukázky vábení zvěře a loveckých signálů přímo v Chuchelském lese.

Celý článek »

Chuchelský háj zaplnily bytosti ze světa pohádek

Rok se s rokem sešel a v Chuchelském lese se opět konalo setkání pohádkových bytostí s dětmi. Les v Chuchli se změnil v pohádkovou říši v sobotu 4. října 2014 – původně se akce měla konat od 13 do 16 hodin, ale vzhledem k velkému množství účastníků se protáhla až do 17. hodiny.

Celý článek »

Sběr žaludů na obnovu pražských lesů

Za slunných dnů babího léta mohou návštěvníci pražských lesů vidět, slyšet (a někdy i pocítit), jak z mohutných dubů padají žaludy. V letošním roce je jejich úroda bohatá a toho využívají zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy ke sběru osiva, které bude tvořit základ pro obnovu pražských lesů v nastávajících letech. V lesní školce z nich budou vypěstovány sazenice a ty se poté vysadí do míst, kde starý les již dožil.

Celý článek »

Z Čimického háje zmizelo pět kubíků odpadků

Navzdory podmračenému nebi, které hrozilo bouřkou, se v sobotu 20. září dopoledne u Čimického háje postupně sešlo asi 40 dobrovolníků, kteří se statečně pustili do úklidu lesa. Výsledkem chvályhodné akce, kterou ve spolupráci s naší organizací již poněkolikáté uspořádal spolek Vědomý dotek, bylo 5 metrů krychlových odpadu nejrůznějšího druhu, který dobrovolníci v lese posbírali.

Celý článek »

Čiplenka Šmoula přijela z Krušných hor

Letos v srpnu naše zvířecí rodina v zookoutku v Malé Chuchli přivítala nového člena, který do Prahy v doprovodu našich lesníků přicestoval až z Krušných hor. Tamní lesník odchoval mladou laň (které se v myslivecké mluvě říká čiplenka) jelena lesního a požádal nás, zda bychom Šmoulu, jak se laň jmenuje, mohli umístit v chuchelském zookoutku.

Celý článek »

Zapojte se do úklidu Čimického háje

Spolek Vědomý dotek v posledních několika letech ve spolupráci s naší organizací pořádá dobrovolný úklid Čimického háje, o který Lesy hl. m. Prahy pečují. Další úklidová akce se bude konat už 20. září 2014 od 10:00 do 11:00 hodin. Velmi vítáme iniciativu spolku a děkujeme za tuto mimořádně záslužnou pomoc a všechny dobrovolníky prosíme o účast na akci, která zpříjemní život nejen Čimickému háji, ale i všem Pražanům, kteří do lesa v pražských Čimicích zavítají.

Celý článek »

AUDIO: Šetrné lesní hospodaření v pořadu ČRo Dvojka

Vedoucí střediska Lesy Jan Karban byl ve čtvrtek 24. 7. 2014 jedním z hostů pravidelného diskuzního pořadu Jak to vidíte? Českého rozhlasu Dvojka, který se tentokrát věnoval problematice šetrného a zodpovědného hospodaření v českých lesích, procesu FSC certifikace a nárokům, které na lesníky tato certifikace klade, a péči o lesní porosty nejen v Praze, ale také v národních parcích, konkrétně v Krkonošském národním parku.

Celý článek »

POZVÁNKA: Na piknik do pražských lesů

S koncem školního roku a začínajícím obdobím prázdnin přichází čas výletů a oddychu. Lesy hl. m. Prahy se snaží přispět k prázdninové pohodě mimo jiné i zajištěním provozu oblíbených piknikových míst.

V každém lesním celku, který spravují Lesy hl. m. Prahy, lze nalézt vyčleněné místo, které je vždy označeno informační tabulí „Piknikové místo“ s návštěvním řádem. Vybavení každého z míst umožňuje příjemné posezení s možností rozdělávání ohňů, opékání či grilování tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí vzniku požáru.

Celý článek »

Přírůstek v zookoutku v Kunratickém lese

Nejen malé návštěvníky zookoutku u kunratické hájenky jistě potěší nový přírůstek zdejší daňčí rodiny. Během tropického víkendu se narodila dvě daňčata a pod dohledem starostlivých matek se mají čile k světu. Ostatní členové tlupy zatím nedůvěřivě pozorují, cože se to objevilo za malé tvory v jejich lesním příbytku.

Celý článek »

VIDEO: Údržba lesních luk v majetku hl. m. Prahy

Organizace Lesy hl. m. Prahy se stará o lesy ve vlastnictví hlavního města Prahy a zajišťuje také údržbu téměř 200 hektarů luk, které ve většině případů s lesem sousedí. Velmi často slouží tyto travnaté plochy k rekreaci a sportovnímu vyžití obyvatel Prahy. Intenzita sekání trávy je zde častější, v průměru 1x za měsíc. Nově používanou technologií místo sekání je tzv. mulčování. Useknutá tráva je rozbita na malé kousky a rovnoměrně rozprostřena po celé ploše. Při tomto způsobu údržby louky nevznikají řádky s vrstvou tlející hmoty, kterou by nová tráva obtížně prorůstala.

Celý článek »

Návštěva výstavy Natura Viva

V pátek 23. 5. 2014 zástupci organizace Lesy hl. m. Prahy navštívili výstavu Natura Viva, kde zhlédli novinky v oblasti myslivosti, rybářství, včelařství a zahradnictví. A jako důkaz toho, že nepřehlédli žádný z bodů programu výstavy, přivezli autogram olympijské medailistky ve střelbě ze vzduchovky Kateřiny Emmons, věnovaný naší organizaci.

Celý článek »

Sázení stromků s dětmi v Prokopském údolí

V dubnu jsme společně s Českým svazem ochránců přírody a mateřským sdružením Barrandov uspořádali sázení stromečků v lese Na Punčoše, který je součástí Prokopského údolí.

Akce se účastnily děti s rodiči a zasadily úctyhodných 350 stromků. Čísla ale nejsou tolik důležitá, jde totiž hlavně o to, aby si děti v lese zasadily „své vlastní“ stromy a mohly při procházkách Prokopským údolím v budoucích letech sledovat, jak rostlinky postupně rostou.

Celý článek »

Mlok skvrnitý v Kunratickém lese

I deštivé dny mohou přinést zajímavá překvapení. V sobotu 17. května dopoledne byl v Kunratickém lese, o který Lesy hl. m. Prahy pečují, spatřen a vyfotografován velmi vzácný obojživelník mlok skvrnitý. Jeho vývoj je vázán na lesní studánky a tůně s čistou vodou a výskyt mloka je proto ukazatelem kvality životního prostředí. Jde o velmi užitečného živočicha, jehož potravou je drobný hmyz a slimáci. A málokdo možná ví, že ve volné přírodě se dožívá přibližně 20 let.

Celý článek »

Za posledních deset let jsme vysadili více než 1,1 milionu mladých stromků

Od roku 2004 až do konce loňského roku, kdy skončila platnost lesního hospodářského plánu pro toto období (2004 – 2013), vysázely Lesy hl. m. Prahy na celkové zalesňované ploše 135,2 hektaru 1 100 960 sazenic nových stromů.

Vůbec nejvíce sazenic jsme vysadili v roce 2013, a to celkem 160 360 kusů.

Celý článek »

Nabízíme kvalitní dubové dříví

Všem zájemcům nabízíme za výhodnou cenu kvalitní dubové palivové dříví v délce 4 metrů. Naše cena za jeden prostorový metr dřeva je 900 Kč včetně DPH.

V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat.

Rychlý kontakt: Ing. Pavel Cingroš, 777 719 010, cingros@lesy-praha.cz

Celý článek »

Obnovní těžby v Kunratickém lese

V několika lokalitách pražského Kunratického lesa plánujeme takzvanou obnovní těžbu, jejímž smyslem je vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozenou generační obnovu lesa. Snažíme se odstraňovat stromy nemocné, netvárné nebo ty, které svou přítomností komplikují zdárný růst mladých stromků – například tím, že nové generaci stromků stíní anebo omezují přísun světla ke korunám kvalitních stromů a brání tak vůbec vyklíčení semen pod mateřským porostem.

Na dvou místech vznikne v lese tzv. kotlík, malá holá plocha chráněná okolním dospělým porostem, kterou na jaře nově zalesníme bukem a jedlí.

Celý článek »

VIDEO: Štěpkování dřevního materiálu

Lesy hl. m. Prahy provádějí v pražských lesích a parcích ekologickou likvidaci dřevního odpadu a těžebních zbytků.

Po každém kácení a pravidelném prořezávání porostů zůstává v lese velké množství ořezaných větví, klestu či slabých kmenů. Místo toho, abychom je přímo na místě pálili, tyto nevyužité zbytky dřeva dále zpracováváme a pomocí štěpkovače z něj vyrábíme štěpku, kterou lze efektivně využít například jako levné a ekologické palivo či jako materiál pro mulčování ve výsadbách. Ani větev tak nepřijde nazmar.

Celý článek »

Prodej vánočních stromků

Právě pro vás zahajujeme prodej vánočních stromků. Vyberte si svůj stromek u našich lesníků za výhodné ceny.

Ceník stromků pro rok 2013 (ke stažení v pdf) naleznete zde.

Pro další informace o prodeji vánočních stromků kontaktujte lesníky Lesů hl. m. Prahy.

Celý článek »