Posts Tagged ‘šetrné lesní hospodaření’

Lesy hl. m. Prahy jezdí ekologicky, připojily se k projektu EkoLogis

Péče o životní prostředí není jen naším každodenním úkolem – je to především naše poslání. Proto Lesy hl. m. Prahy podepsaly deklaraci projektu EkoLogis hlavního města Prahy za šetrnější užívání dopravních prostředků a za ohleduplnost nejen k přírodě, ale i k ostatním lidem a k sobě samému. Spolu s dalšími 41 partnery tak bojujeme za čistší ovzduší v Praze a za to, aby pro nás naše hlavní město bylo příjemným místem k životu.

Read the rest of this entry »

Armáda dubů pro planetu: Děti sázely nový les

Pod záštitou mezinárodní dětské nadace Plant-for-the-Planet se v sobotu 18. dubna vypravilo na 80 dětí do Milíčovského lesa, aby pražským lesníkům pomohly s výsadbou nového lesa na pasece u Kateřinek.

Read the rest of this entry »

Děti pomohou pražským lesníkům s výsadbou 141 tisíc nových stromů

Každoročně na jaře vyrážejí pražští lesníci do terénu a na pasekách se pouští do výsadby nové generace lesů. Letos v jarních měsících lesníci vysadí 141 150 nových stromků a pražské lesy se tak rozrostou o 18 hektarů. K výsadbě lesníci už pravidelně zvou děti z pražských základních škol, které vlastními silami se zakládáním nových lesů pomáhají a přitom se učí, jak důležitou roli les v našich životech hraje a jak zásadním úkolem je ochrana stromů před vandalismem či neméně nebezpečnou lhostejností vůči životnímu prostředí. V minulých dnech lesníkům se sazenicemi v Ďáblickém háji a v Milíčovském lese pomáhalo na 150 žáků, v Hostivaři se zapojili i dospělí a další dobrovolníci se do lesa ještě chystají.

Read the rest of this entry »

V pražských lesích probíhají obnovní těžby

Zimní období je ideální čas, kdy se v lese provádějí tzv. obnovní těžby. Zjednodušeně lze říci, že lesníci porovnají lesní hospodářský plán se zdravotním stavem a potřebami porostu, vyznačí stromy určené ke skácení a po zásahu vyklidí kmeny a větve a na jejich místo, zpravidla hned na jaře téhož roku, vysází nové mladé stromky. Tím je do určité míry kopírován přírodní proces, při kterém by staré stromy postupně dožívaly a nahrazovali by je jejich následníci. Ryze přírodní procesy však trvají řádově stovky let a při jejich respektování by v některých lokalitách les na určitou dobu úplně zmizel.

Read the rest of this entry »

AUDIO: Šetrné lesní hospodaření v pořadu ČRo Dvojka

Vedoucí střediska Lesy Jan Karban byl ve čtvrtek 24. 7. 2014 jedním z hostů pravidelného diskuzního pořadu Jak to vidíte? Českého rozhlasu Dvojka, který se tentokrát věnoval problematice šetrného a zodpovědného hospodaření v českých lesích, procesu FSC certifikace a nárokům, které na lesníky tato certifikace klade, a péči o lesní porosty nejen v Praze, ale také v národních parcích, konkrétně v Krkonošském národním parku.

Read the rest of this entry »