Příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy

Lesy hl. m. Prahy pečují o pražské lesy a parky, vodní toky a nádrže, pěstují rostliny v zahradnictví a seznamují veřejnost s přírodou Prahy.

Organizace byla založena v roce 1992. Dnes zaměstnává přibližně 240 lidí a desítky dalších pro ni pracují jako brigádníci.

Na našem webu se dozvíte, co se děje v pražských lesích a parcích, stejně jako zde najdete podrobnosti o pražských potocích a vodních nádržích. Součástí webu je také nabídka našich služeb.

Středisko Lesy

Lesy hl. m. Prahy obhospodařují 2 900 ha městských lesů a lesních luk v majetku hl. m. Prahy a ve správě odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, pečují o lesní zookoutky a rovněž vykonávají funkci odborného lesního hospodáře.

Středisko Vodní toky

Lesy hl. m. Prahy spravují takřka 300 km drobných vodních toků na území Prahy a 130 vodních děl v majetku města. Také pečují o zeleň kolem vodních ploch.

Středisko Městská zeleň

Lesy hl. m. Prahy zajišťují pro hlavní město správu a údržbu parků celopražského významu a stromořadí zařazených do systému stromořadí celopražského významu. V zahradnictví v Ďáblicích se pěstují rostliny pro prodej i výsadbu městské zeleně na území Prahy.

Středisko Ekologická výchova

Lesy hl. m. Prahy nabízí aktivity pro mateřské, základní i střední školy, rodiny i seniory. Středisko Ekologická výchova se zaměřuje hlavně na oblast lesa, lesní hospodaření, a vody – vodní hospodaření. Od září 2011 spravuje také záchrannou stanici pro živočichy v pražských Jinonicích.

 

Poznejte a chraňte pražskou přírodu

Něco se vám nelíbí na pražském životním prostředí?

Zajímá vás, co se děje v lese nebo v parku blízko vašeho domu?

Chcete se dozvědět více o pražské přírodě?

Napište nám!

 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

captcha Zde vepište kód: