II. etapa rekonstrukce stromořadí Janáčkovo nábřeží, Praha 5

Předmětem plnění veřejné zakázky na poskytnutí služby je realizace obnovy uličního stromořadí v lokalitě Janáčkovo nábřeží v úseku Vítězná – Lidická, Praha 5 – tj. kácení stromů, odstranění pařezů, výsadba stromů a další související práce. Součástí realizace zakázky je doprojednání se správci inženýrských sítí a zajištění Dopravně inženýrského opatření – DIO a Dopravně inženýrského rozhodnutí – DIR.

Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provádění rozvojové a udržovací péče po dobu 5ti let po výsadbě.

Technologie výsadeb i provádění povýsadbové péče jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci „II. etapa rekonstrukce stromořadí – Janáčkovo nábřeží“ zpracované Ing. Magdalénou Myškovou Kaščákovou (revize 07/2014) – viz Přílohu č. 2.

-->