Dokončení výstavby Centrálního parku Jižní město

Dokončení výstavby Centrálního parku Jižní město

Předmětem veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou stavební práce na dokončení Centrálního parku na Jižním městě dle projektové dokumentace (architektonicko-stavební část, komunikace a cyklostezka, veřejné osvětlení) a oceněných pracovních úkonů.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dokonceni-vystavby-centralniho-parku-jizni-mesto_22270/

Lhůta pro podání nabídek je do 16.2.2018, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 20.2.2018, 10.00 hod.

-->