Rekonstrukce nájemního bytu Práčská a přestavba na kanceláře

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na rekonstrukci nájemního bytu v areálu Lesů hl. m. Prahy v ulici Práčská s přestavbou na kanceláře.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 13.2.2018, 10.00 hod.

-->