Archiv kategorie ‘Aktuální veřejné zakázky’

Dodávky betonu pro rok 2019

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávky betonu na území hl. m. Prahy.
Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 12.12.2018, 10.00 hod.

Rekonstrukce strážnice Kyje

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na kompletní rekonstrukci strážnice Kyje. Místo plnění zakázky: Vlkovická 1142, Praha 14 – Kyje.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 11.12.2018, 10.00 hod.

-->