Archiv kategorie ‘Aktuální veřejné zakázky’

Rozvody datových sítí v areálu Práče – rekonstrukce

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce datových sítí v budovách areálu sídla zadavatele, která bude prováděna na základě vyplněného výkazu výměr. Na plnění veřejné zakázky bude uzavřena smlouva o dílo s jedním poskytovatelem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr),v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (technická specifikace)

Lhůta pro podání nabídek je do 27.3.2018, 10.00 hod.

Dodávka nářadí pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka nářadí, která bude prováděna na základě položkového rozpočtu a dle aktuálních potřeb kupujícího.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 16.3.2018, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 26.3.2018, 10.00 hod.

Úklid a odvoz psích exkrementů v Královské oboře

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby spočívající v provádění úklidu a odvozu psích exkrementů v Královské oboře Stromovce, které budou prováděny na základě naceněného položkového rozpočtu. Na plnění veřejné zakázky bude uzavřena smlouva na dodávky služeb s jedním poskytovatelem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 12.3.2018, 10.00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 14.3.2018, 10.00 hod.

-->