Archiv kategorie ‘Aktuální veřejné zakázky’

Rámcová dohoda o provádění přípravných a stavebních prací na roky 2018 – 2019

Předmětem veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je provádění přípravných a stavebních prací – např. bourání zdiva a různých stavebních konstrukcí ručními i elektrickými nástroji, ruční výkopy jam, rýh a šachet, odstranění křovin a pařezů, sekání a hrabání trávy, úpravy plání a terénů s rozprostřením ornice, zásyp jam a výkopů, čištění lomového kamene, apod. dle potřeb zadavatele a oceněných pracovních úkonů.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/ramcova-dohoda-o-provadeni-pripravnych-a-stavebnich-praci-na-roky-2018-2019_21003/

Lhůta pro podání nabídek je do 29.11.2017, 10.00 hod.

Zajištění nákladní dopravy

Předmětem plnění veřejné zakázky v otevřeném řízení je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění nákladní dopravy nákladními automobily, resp. pronájem nákladních automobilů s řidičem na dobu trvání 24 měsíců. Bude se jednat o nárazové jednodenní nebo vícedenní práce, které není zadavatel schopen zajistit vlastními silami. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda s jedním poskytovatelem.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: vozy o užitečné hmotnosti 10 – 13 t
Část 2: vozy o užitečné hmotnosti 14 – 18 t
Část 3: vozy pro odvoz kontejnerů
Část 4: tahač s podvalníkem pro přepravu strojů o užitečné hmotnosti do 26 t

Ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-019819
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/42982

Zadávací dokumentace a další požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny na profilu zadavatele
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/zajisteni-nakladni-dopravy_20858/

Lhůta pro podání nabídek je do 24.11.2017, 10.00 hod.

-->