Archiv kategorie ‘Aktuální veřejné zakázky’

Dodávka rotační sekačky se sběrem

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 2 ks nového nepoužitého stroje – rotační sekačky se sběrem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 29.6.2018, 10.00 hod.

Revitalizace Litovického potoka v částech SO 01-1A, SO 02-1B

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na revitalizaci Litovického potoka. Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 29.6.2018, 10.00 hod.

Dodávka železného koně

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového nepoužitého stroje – železného koně.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 25.6.2018, 10.00 hod.

Dodávka rádiem řízených sekaček s kolovým podvozkem

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání 2 ks nových nepoužitých rádiem řízených sekaček s kolovým podvozkem v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 20.6.2018, 10.00 hod.

Biologický rybník – rekonstrukce

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou bourací, stavební a zemní práce při rekonstrukci hrázového tělesa Biologického rybníka.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 20.6.2018, 10.00 hod.

Rekonstrukce strážnice Kyje

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na kompletní rekonstrukci strážnice Kyje. Místo plnění zakázky: Vlkovická 1142, Praha 14-Kyje.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 20.6.2018, 10.00 hod.

Výstavba kořenové čističky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výstavba kořenové čističky u objektu Dřevák v Praze Kbelích.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 13.6.2018, 10.00 hod.

Vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu 2018-2019

Předmětem veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je poskytnutí služby na vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu (Letenské sady, Královská obora Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína, Zahrada Kinských, vrch Vítkov, obora Hvězda, Hradčanské náměstí).

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/vyvazeni-odpadkovych-kosu-v-parcich-celoprazskeho-vyznamu-2018-2019_23970/

Lhůta pro podání nabídek je do 4.6.2018, 10.00 hod.

-->