Archiv kategorie ‘Aktuální veřejné zakázky’

Dům přírody – realizace zázemí pro horní část areálu, resp. dům správce areálu “PRALES” Kbely

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce. Jedná se o vybudování dvojpodlažní novostavby na místě původního zbouraného objektu na existující nové základové desce a zřízení kořenové čističky odpadních vod. Místem plnění je areál PRALES, k.ú. Kbely.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 10.5.2017, 10.00 hod.

Technologická úpravna vody pro závlahu a obnova přípojky užitkové vody – Stromovka

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební a montážní práce na přípojce vodovodu včetně provádění řízených protlaků, startovacích a cílových jam. Dále dodávka technologie úpravny vody zahrnující především nerezové čerpadlo, filtr s automatickým proplachem a UV lampu k desinfekci vody v objektu stavidla Rudolfovy štoly v Královské oboře Stromovka.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.5.2017, 10.00 hod.

Zahradnické potřeby pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka zahradnických potřeb – školkařského materiálu (rohože, drátěné koše, textílie, fólie, juta, kontejnery, atd.).

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Školkařský materiál – textilie, fólie, rohože, juta,
Část 2: Ostatní materiál pro výsadbu dřevin,
Část 3: Školkařský materiál – drátěné koše a kontejnery,
Část 4: Ostatní školkařský materiál.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.5.2017, 10.00 hod.

Rekonstrukce hájovny Hostivař

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na objektu hájovny v k. ú. Hostivař. V rámci stavebních prací bude prováděna kompletní rekonstrukce hájovny.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 24.4.2017, 10.00 hod.

-->