Archiv kategorie ‘Aktuální veřejné zakázky’

Dodávka minidumperu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání 1 ks nového kolového kloubového minidumperu o nosnosti 6 t v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 19.9.2018, 10.00 hod.

Přehrada Hostivař – zabezpečení velína na VD

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka zabezpečovacích prvků a rozvod slaboproudu, včetně montáže na velínu VD Hostivař.
Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (vzorová situace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 14.9.2018, 10.00 hod.

Rekonstrukce hájovny Šárka

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na rekonstrukci hájovny Šárka (U Pohádky 40, Praha 6 – Nebušice).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 19.9.2018, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 25.9.2018, 10.00 hod.

Oprava a spojení hrází budoucího rybníka Lítožnice – objekty SO 01 a SO 02

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou zemní práce na hrázi budoucího rybníka Lítožnice.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 20.9.2018, 10.00 hod.

Lesnická ochranná nástavba na traktory

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 6 ks nových nepoužitých lesnických ochranných nástaveb pro traktory.
Požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 14.9.2018, 10.00 hod.

Dodávka 2 ks mulčovacích sekaček

Předmětem veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 2 ks nových nepoužitých rotačních mulčovacích sekaček, v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Sekačka mulčovací – širokozáběrová
Část 2: Sekačka mulčovací – svahová

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-2-ks-mulcovacich-sekacek_25770/

Lhůta pro podání nabídek je do 31.8.2018, 10.00 hod.

Dodávka 7 ks vozidel Pick-Up

Předmětem plnění veřejné zakázky v otevřeném řízení je dodávka 7 ks nových nepoužitých vozidel typu Pick-Up 4×4 v provedení a výbavě dle požadavků a specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění.

Ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-016841

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-7-ks-vozidel-pick-up_25415/

Lhůta pro podání nabídek je do 13.8.2018, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 20.8.2018, 11.00 hod.

-->