Lesy hl. m. Prahy

Práčská 1885
106 00 Praha 10 – Záběhlice
Kde nás v Praze najdete »

tel.: 778 477 390 (podatelna)
e-mail: info@lesy-praha.cz
ID datové schránky: 4n8xbv7

IČ: 45 24 76 50
DIČ: CZ 45 24 76 50
Číslo účtu: 2000780018/6000

 

Krizové kontakty

Nepřetržitá pohotovostní služba – vodohospodářská:
Ing. Richard Beneš
benes@lesy-praha.cz tel.: 777 719 009 Práčská 1885, Praha 10
Nepřetržitá pohotovostní služba – likvidace havarijních stromů:
Ing. Ján Kokavec
kokavec@lesy-praha.cz tel.: 778 473 290 Plzeňská 100,
Praha 5 – Motol
Nepřetržitá pohotovostní služba – Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy zachranazvirat@lesy-praha.cz
tel.: 773 772 771
Mezi Rolemi,
Praha 5 – Jinonice
Protikorupční kontakt nekorupci@lesy-praha.cz

 

Tiskový servis

Kontakt pro média:
Ing. Petra Fišerová
fiserova@lesy-praha.cz tel.: 775 018 624 Práčská 1885, Praha 10

 

Vedení organizace

Ředitel organizace:
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
krchov@lesy-praha.cz tel.: 724 523 165 Práčská 1885, Praha 10
Zástupce ředitele pro provozní činnosti:
Ing. Ondřej Palička
palicka@lesy-praha.cz tel.: 777 719 005 Práčská 1885, Praha 10
Zástupce ředitele pro ekonomiku:
Ing. Zuzana Kubásková
kubaskova@lesy-praha.cz tel.: 777 719 018 Práčská 1885, Praha 10
Zástupce ředitele pro obchod:
Ing. Luboš Novelinka
novelinka@lesy-praha.cz tel.: 775 271 903 Práčská 1885, Praha 10
Zástupce ředitele pro správu majetku:
Miloslav Fišera
fisera@lesy-praha.cz tel.: 778 532 837 Práčská 1885, Praha 10
Právník organizace:
JUDr. Pavel Krpata
krpata@lesy-praha.cz tel.: 733 600 092 Práčská 1885, Praha 10

 

Útvar ředitele

Ředitel organizace:
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
krchov@lesy-praha.cz tel.: 724 523 165 Práčská 1885, Praha 10
Právník organizace:
JUDr. Pavel Krpata
krpata@lesy-praha.cz tel.: 733 600 092 Práčská 1885, Praha 10
Veřejné zakázky:
Šárka Holzbachová, DiS.
holzbachova@lesy-praha.cz tel.: 778 707 383 Práčská 1885, Praha 10
Veřejné zakázky:
Ing. Martina Lajerová
lajerova@lesy-praha.cz tel.: 777 364 883 Práčská 1885, Praha 10
Kontrolor, BOZP a PO:
Ing. Petr Hrma
hrma@lesy-praha.cz tel.: 778 707 384 Práčská 1885, Praha 10
Personální a mzdové oddělení:
Stanislava Císařová
cisarova@lesy-praha.cz tel.: 778 444 277 Práčská 1885, Praha 10
Personální a mzdové oddělení:
Jitka Dobrá
dobra@lesy-praha.cz tel.: 778 444 279 Práčská 1885, Praha 10

Útvar správy

Vedoucí Útvaru správy:
Miloslav Fišera
fisera@lesy-praha.cz tel.: 778 532 837 Práčská 1885, Praha 10
Spisovna:
Romana Říhová
rihova@lesy-praha.cz tel.: 775 018 614 Práčská 1885, Praha 10
Správa IT:
Roman Zítka
roman@lesy-praha.cz tel.: 777 719 015 Práčská 1885, Praha 10
Podpora IT:
Bohumil Hojný
hojny@lesy-praha.cz tel.: 607 508 259 Práčská 1885, Praha 10
Ekolog organizace:
Bc. Blanka Šturmová
sturmova@lesy-praha.cz tel.: 775 018 617 Práčská 1885, Praha 10
Správa autoparku:
Petr Tóth
toth@lesy-praha.cz tel.: 775 018 637 Práčská 1885, Praha 10

Útvar ekonomický

Vedoucí Útvaru ekonomického:
Ing. Zuzana Kubásková
kubaskova@lesy-praha.cz tel.: 777 719 018 Práčská 1885, Praha 10
Hlavní účetní:
Zuzana Volfová
volfova@lesy-praha.cz tel.: 775 565 725 Práčská 1885, Praha 10
Účetní:
Veronika Chadrabová
chadrabova@lesy-praha.cz tel.: 778 477 392 Práčská 1885, Praha 10
Hlavní pokladna:
Anna Parmová
parmova@lesy-praha.cz tel.: 775 018 623 Práčská 1885, Praha 10
Zásobování:
Drahoslava Ježilová
jezilova@lesy-praha.cz tel.: 775 018 612 Práčská 1885, Praha 10

Středisko Vodní toky

Vedoucí střediska Vodní toky:
Ing. Ondřej Palička
palicka@lesy-praha.cz tel.: 777 719 005 Práčská 1885, Praha 10
Zástupce vedoucího střediska:
Ing. Richard Beneš
benes@lesy-praha.cz tel.: 777 719 009 Práčská 1885, Praha 10
Specialista vodní toky:
Ing. Lubomír Petrák
petrak@lesy-praha.cz tel.: 778 477 398 Práčská 1885, Praha 10
Vodohospodářský technik:
Bc. Luděk Urbanec
urbanec@lesy-praha.cz tel.: 778 761 893 Práčská 1885, Praha 10
Inženýring:
Ing. Jaroslav Eichler
eichler@lesy-praha.cz tel.: 777 364 882 Práčská 1885, Praha 10
Inženýring:
Jiří Indráček
indracek@lesy-praha.cz tel.: 778 410 844 Práčská 1885, Praha 10
Administrativní pracovnice:
Kateřina Rádlová
radlova@lesy-praha.cz tel.: 775 018 613 Práčská 1885, Praha 10
Administrativní pracovnice:
Ing. Jana Cikánová
cikanova@lesy-praha.cz tel.: 773 776 574 Práčská 1885, Praha 10
Mistr oblasti Praha-sever:
Libor Neužil
neuzil@lesy-praha.cz tel.: 777 719 011 Vlkovická 1142, Praha 14
Mistr oblasti Praha-jih:
Ilja Storoženko
storozenko@lesy-praha.cz tel.: 777 719 012 Klostermannova 573,
Praha 4
Mistr oblasti Praha-východ:
Jiří Řežábek, DiS.
rezabek@lesy-praha.cz tel.: 778 410 845 K Jezeru 1111, Praha 10
Mistr oblasti Praha-západ:
Jiří Pavlata
pavlata@lesy-praha.cz tel.: 777 719 014 K Zahrádkám 1278/59, Praha 13
Doprava – pravý břeh,
dílny Práče:

Josef Richtera
richtera@lesy-praha.cz tel.: 777 719 006 Práčská 1885, Praha 10
Doprava – levý břeh,
dílny Jiviny:

Ing. Radek Šimonic
simonic@lesy-praha.cz tel.: 778 744 374 Plzeňská 1125/320,
Praha 17 – Řepy
Stavební čety:
Pavel Semecký
semecky@lesy-praha.cz tel.: 777 719 013 Ke Cvičišti 231/4, Praha 11
Stavbyvedoucí:
MgA. Ondřej Sokač
sokac@lesy-praha.cz tel.: 778 410 846 Práčská 1885, Praha 10

Středisko Lesy

Vedoucí střediska Lesy:
Ing. Václav Sitek
sitek@lesy-praha.cz tel.: 773 031 260 Práčská 1885, Praha 10
Zástupkyně vedoucího střediska, referentka v lesním hospodářství:
Ing. Tereza Sokolová
sokolova@lesy-praha.cz tel.: 778 735 904 Práčská 1885, Praha 10
Administrativní pracovnice:
Mgr. Monika Šmidrkalová
smidrkalova@lesy-praha.cz tel.: 778 719 252 Práčská 1885, Praha 10
Provozně-obchodní technik lesního hospodářství:
Tomáš Fajt
fajt@lesy-praha.cz tel.: 770 120 702 Práčská 1885, Praha 10
Správa mobiliáře, vedoucí truhlárny:
Bc. Miloslav Linhart
linhart@lesy-praha.cz tel.: 777 719 003 Zálužská 179, Praha 14 – Hloubětín
Lesní úsek Šárka:
Otakar Baďouček
badoucek@lesy-praha.cz tel.: 777 827 799 Hájovna v Šárce 40,
Praha-Nebušice
Lesní úsek Chuchle:
Miloš Stana
stana@lesy-praha.cz tel.: 777 827 793 Malá Chuchle 8, Praha 16
Lesní úsek Hodkovičky:
Ing. Jan Karban
karban@lesy-praha.cz tel.: 777 827 795 Vídeňská 750, Praha 4
Lesní úsek Hostivař:
Josef Holeš
holes@lesy-praha.cz tel.: 777 719 017 K Obecním hájovnám 275/1, Praha 15
Lesní úsek Běchovice:
Martin Prudič
prudic@lesy-praha.cz tel.: 778 772 372 Českobrodská 211,
Praha-Běchovice
Lesní úsek Bohnice:
František Komers
komers@lesy-praha.cz tel.: 777 827 798 Čimický háj, Praha 8

Středisko Městská zeleň

Vedoucí střediska Městská zeleň:
Ing. Luboš Novelinka
novelinka@lesy-praha.cz tel.: 775 271 903 Práčská 1885, Praha 10
Zástupkyně vedoucího střediska, správa stromořadí:
Mgr. Magdalena Jelínková
jelinkova@lesy-praha.cz tel.: 731 142 930 Práčská 1885, Praha 10
Vedoucí prodejny Zahradnictví Ďáblice:
Bc. Lenka Zimmelová
zimmelova@lesy-praha.cz tel.: 775 565 729,
775 881 195
K Zahradnictví 59,
Praha 8 – Ďáblice
Správa Hvězdy, Letné a památných stromů:
Ing. Lucie Navrátilová
navratilova@lesy-praha.cz tel.: 778 477 391 Práčská 1885, Praha 10
Správa Vítkova a Stromovky:
Štěpánka Pospíšilová
pospisilova@lesy-praha.cz tel.: 778 477 394​ Práčská 1885, Praha 10
Správa Petřína:
Bc. Alice Cukrová
cukrova@lesy-praha.cz tel.: 778 761 895 Práčská 1885, Praha 10
Vedoucí úseku arboristika:
Ing. Ján Kokavec
kokavec@lesy-praha.cz tel.: 778 473 290 Plzeňská 100,
Praha 5 – Motol
Zástupce vedoucího úseku arboristika:
Marek Šíma
sima@lesy-praha.cz tel.: 778 448 571 Plzeňská 100,
Praha 5 – Motol
Údržba Stromovky a obory Hvězda:
Barbora Berecová
berecova@lesy-praha.cz tel.: 775 018 628 Královská obora 11,
Praha 7 – Bubeneč

Středisko Ekologická výchova

Vedoucí střediska Ekologická výchova:
Ing. Václav Nejman
nejman@lesy-praha.cz tel.: 775 018 629 Práčská 1885, Praha 10
Zástupkyně vedoucího střediska, včelařství:
Ing. Petra Fišerová
fiserova@lesy-praha.cz tel.: 775 018 624 Práčská 1885, Praha 10
Environmentální vzdělávání (objednávání programů):
Ing. Beata Juřičková
jurickova@lesy-praha.cz tel.: 775 018 630 Práčská 1885, Praha 10
Environmentální vzdělávání:
Bc. Kateřina Swólová
swolova@lesy-praha.cz tel.: 778 716 582 Práčská 1885, Praha 10
Environmentální vzdělávání:
Štěpán Makrlík
makrlik@lesy-praha.cz tel.: 777 358 375 Práčská 1885, Praha 10
Záchranná stanice
pro volně žijící živočichy,
hlavní ošetřovatelka:

Ing. Zuzana Pokorná, Ph.D.
pokorna@lesy-praha.cz
tel.: 775 881 193
Mezi Rolemi,
Praha 5 – Jinonice
Vedoucí ekocentra Prales – Pražské lesní středisko:
Ing. Kateřina Dvořáková
dvorakova@lesy-praha.cz tel.: 778 444 278 Mladoboleslavská 953,
Praha 9 – Kbely
Grafická a textová redakce, web:
Mgr. Anna Dvořáková
advorakova@lesy-praha.cz tel.: 777 416 198 Práčská 1885, Praha 10
Propagace:
Mgr. Pavla Vamberová
vamberova@lesy-praha.cz tel.: 775 565 730 Práčská 1885, Praha 10