Dodávka kráčivého rypadla

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka nového kráčivého rypadla v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 13.6.2016, 10.00 hod.

Nákup osobního vozidla typu Pick-up

Předmětem zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového vozidla dle specifikace zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.6.2016, 10.00 hod.

Dodávka a montáž zapěstovaných vegetačních rohoží a vlhkomilných a mokřadních rostlin pro opevnění břehů a potoků

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž zapěstovaných vegetačních rohoží a vlhkomilných a mokřadních rostlin pro opevnění břehů rybníků a potoků.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 30.5.2016, 11.00 hod.

Zajištění celoročního provozu dětských hřišť na Petříně

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění provozu dětských hřišť, zajištění dozoru hřišť a objektu veřejných WC včetně údržby objektů, ploch dětských hřišť a přilehlých ploch zeleně.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 30.5.2016, 10.00 hod.

Vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je poskytnutí služby na vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu (Letenské sady, Královská obora Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína, Zahrada Kinských, vrch Vítkov, obora Hvězda, Hradčanské náměstí).

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 26.5.2016, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 30.5.2016, 12.30 hod.