Dodávka krmiv pro živočichy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou dodávky krmiv pro živočichy. Jedná se především o krmiva určená pro služební psy a živočichy v dočasné či trvalé péči Lesů hl. m. Prahy, obývající lesní ZOOkoutky a Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, o které se zadavatel stará v různých částech Prahy.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Speciální krmiva
Část 2: Krmiva pro psy a ostatní živočichy
Část 3: Červi

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 2. 8. 2017, 10:00 hod.

Dodávka užitkových vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 2 ks užitkových vozidel v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Užitkové vozidlo (Vodní toky)
Část 2: Užitkové vozidlo (Ekologická výchova)

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 1.8.2017, 10.00 hod.

Dodávka bubnového třídiče pro kompostování

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka bubnového třídiče pro kompostování v provedení a výbavě dle specifikace a požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-bubnoveho-tridice-pro-kompostovani_19311/

Lhůta pro podání nabídek je do 7.8.2017, 10.00 hod.

Mariánskolázeňský potok – oprava koryta

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v opravě koryta potoka tj. odstranění náletových křovin, nánosů dna, rozebrání stávající kamenné rovnaniny, odstranění betonových tvarovek a vykopání základů pro založení nové konstrukce dna. Dále betonování dna výkopu s armováním kari sítí a položení nové dlažby z lomového kamene. Místem plnění veřejné zakázky je hlavní město Praha, k.ú. Malá Chuchle

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 31.7.2017, 10.00 hod.

Dodávka nakladače s výsuvným ramenem

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového nakladače s výsuvným ramenem a kompatibilním příslušenstvím.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 28.7.2017, 10.00 hod.

Dodávka multifunkčního komunálního vozidla

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 1ks nového multifunkčního komunálního vozidla včetně kompatibilního příslušenství v provedení a výbavě dle specifikace a požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-multifunkcniho-komunalniho-vozidla_19220/

Lhůta pro podání nabídek je do 2.8.2017, 10.00 hod.

Dodávka 4 ks nákladních vozidel – sklápěč

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 4 ks nákladních vozidel typu sklápěč v provedení a výbavě dle specifikace a požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-4-ks-nakladnich-vozidel-sklapec_19198/

Lhůta pro podání nabídek je do 31.7.2017, 10.00 hod.

Hájovna Krč – rekonstrukce

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na objektu Hájovny Krč. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu spojenou s bouracími pracemi a výstavbou. Místem plnění veřejné zakázky je areál hájovny Krč, Vídeňská 750, Praha 4.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 21.7.2017, 10.00 hod.

Dodávka drtiče pro kompostování

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka rychloběžného drtiče pro kompostování v provedení a výbavě dle specifikace a požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-drtice-pro-kompostovani_18991/

Lhůta pro podání nabídek je do 25.7.2017, 10.00 hod.

Dodávka vozidel Pick-Up

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka 3 ks vozidel typu Pick-Up 4×4 v provedení a výbavě dle specifikace a požadavků zadavatele.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Pick-Up (Vodní toky)
Část 2: Pick-Up (Městská zeleň)

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-vozidel-pick-up_18959/

Lhůta pro podání nabídek je do 20.7.2017, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 26.7.2017, 10.00 hod.

Odvoz a odstranění odpadu z černých skládek z k.ú. Řeporyje a k.ú. Stodůlky

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je poskytnutí služby na zajištění odvozu a odstranění odpadu z černých skládek v okolí vodních toků na k.ú. Řeporyje a k.ú. Stodůlky.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/odvoz-a-odstraneni-odpadu-z-cernych-skladek-z-k-u-reporyje-a-k-u-stodulky_18889/

Lhůta pro podání nabídek je do 17.7.2017, 10.00 hod.

-->