Dodávka nákladních vozidel – sklápěč

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka 3 ks shodných nákladních vozidel typu sklápěč. Vozidla musí být nová, nepoužitá a v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci, jakož musí být poskytnuto i související plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele

https://nen.nipez.cz/Dodávka nákladních vozidel – sklápěč

Lhůta pro podání nabídek je do 2.8.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Dodávka univerzálního kolového traktoru

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka univerzálního kolového traktoru.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele:

https://nen.nipez.cz/Dodávka universálního kolového traktoru

Lhůta pro podání nabídek je do 23.7.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Rizikové kácení dřevin v areálu Olšanských hřbitovů

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je rizikové kácení dřevin.
Místem plnění: Olšanské hřbitovy – Praha 3

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (mapový podklad) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 15.7.2019, 11.00 hod.

Stavební úpravy záchranné stanice – karanténa

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy strážnice v Jinonicích.
Místem plnění zakázky je: Jinonice, Novoveská

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 17.7.2019, 10.00 hod.

Dodávka a montáž lehké montované haly-přístřešek

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž nové, nepoužité montované haly – přístřešku.
Místo plnění zakázky: Zálužská 179, Praha 14 – Hloubětín.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (výkres) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy)

Lhůta pro podání nabídek je do 16.7.2019, 11.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena do 18.7.2019, 10.00 hod.

Dodávka kompaktního kloubového nakladače s otočí

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého kompaktního kloubového nakladače s otočí.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 16.7.2019, 10.00 hod.

Dodávka školkovacího stroje

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého školkovacího stroje.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 15.7.2019, 10.00 hod.

Nákup 1 ks osobního vozidla typu SUV

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého osobního vozidla typu SUV.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 4.7.2019, 10.00 hod.

Provádění a zajištění elektrikářských prací pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provádění a zajištění elektrikářských prací.
Místo plnění zakázky: Objekty ve správě zadavatele na území hl. m. Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 25.6.2019, 10.00 hod.

Oprava cesty u Milíčovského rybníka

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce v rámci opravy komunikace u Milíčovské rybníka.
Místo plnění zakázky: Praha, k.ú. Háje.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr-položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek je do 21.6.2019, 10.00 hod.

Provádění čištění, údržby a oprav kanalizací a propustků na plochách parků celopražského významu

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je pravidelná údržba, čištění a opravy kanalizací a propustků na plochách parků celopražského významu.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/pravidelná údržba, čištění a opravy kanalizací

Lhůta pro podání nabídek je do 12.6.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Rekonstrukce strážnice Kyje

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou stavební práce na kompletní rekonstrukci strážnice Kyje.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/rekonstrukce straznice kyje

Lhůta pro podání nabídek je do 16.5.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Rámcová dohoda o provádění přípravných a stavebních prací na roky 2019 – 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je provádění přípravných a stavebních prací, tj. bourání zdiva a různých stavebních konstrukcí ručními i elektrickými nástroji, ruční výkopy jam, rýh a šachet, betonování a zhotovení bednění konstrukcí, obetonování potrubí a montáž a demontáž lešení, montáž potrubí různých průměrů, atd.
Jedná se o veřejnou zakázku na uzavření rámcové dohody s maximálně třemi poskytovateli.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/provadeni pripravnych a stavebnich praci

Lhůta pro podání nabídek je do 14.5.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

-->