Vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu 2018-2019

Předmětem veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je poskytnutí služby na vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu (Letenské sady, Královská obora Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína, Zahrada Kinských, vrch Vítkov, obora Hvězda, Hradčanské náměstí).

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/vyvazeni-odpadkovych-kosu-v-parcich-celoprazskeho-vyznamu-2018-2019_23970/

Lhůta pro podání nabídek je do 4.6.2018, 10.00 hod.

Dodávka drceného kameniva

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka drceného kameniva, která bude prováděna na základě položkového rozpočtu a dle aktuálních potřeb kupujícího.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 23.5.2018, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 29.5.2018, 10.00 hod.

Elektropřípojka kompostárna HLMP Slivenec

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce – zhotovení nové elektropřípojky. Místem plnění zakázky je kompostárna HLMP Slivenec.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet),v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 17.5.2018, 10.00 hod.

-->