Krmiva pro živočichy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka krmiv pro živočichy (obiloviny, speciální krmiva, krmiva pro psy a jiné živočichy, červi, krmivo pro včely aj.).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 5. 9. 2016, 9.00 hod.

Dodání servisního vozidla a sklápěče

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka 2 ks nákladních vozidel v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Servisní vozidlo
Část 2: Sklápěč

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 5.9.2016, 11.00 hod.
Lhůta prodloužena do 9.9.2016, 11.00 hod.

Pěstební opatření v Královské oboře Stromovka v části Za drahou

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou pěstební opatření v Královské oboře Stromovka v části Za drahou. Cílem je kompletní pěstební opatření ponechaných dřevin.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 31. 8. 2016, 10.00 hod.

Dodávka univerzálních kolových traktorů

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 3 ks nových univerzálních kolových traktorů včetně čelních nakladačů v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 18.8.2016, 10.00 hod.

Dodávka parkových sekaček

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 2 ks nových parkových sekaček umožňujících kombinovanou seč, sekání se sběrem i mulčování travnatých ploch, v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 29.7.2016, 11.00 hod.,
Lhůta prodloužena do 1.8.2016, 11.00 hod.