Odvoz a odstranění odpadu z černých skládek

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je odvoz a odstranění odpadu z černých skládek na území hl. m. Prahy, k.ú. Řeporyje a k.ú. Stodůlky. Odpad pochází z černých skládek v okolí vodních toků.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 13.10.2016, 10.00 hod.

Oprava kanalizačního potrubí – Motol ul. V Borovičkách

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce stávající dešťové kanalizace (zatrubněného potoka) v lokalitě Praha – Motol, ul. V Borovičkách dle projektové dokumentace.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 27.9.2016, 10.00 hod.

Rekonstrukce objektu strážnice Milíčov

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce, provedení kompletní rekonstrukce objektu strážnice Milíčov dle projektové dokumentace.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 22.9.2016, 10.00 hod.
Lhůta prodloužena do 29.9.2016, 10.00 hod.