Restaurování kamenného zábradlí na Mesceryho cestě v Královské oboře Stromovka

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je restaurování kamenného zábradlí na Mesceryho cestě v Královské oboře Stromovka.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (technická zpráva), v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a v příloze č. 5 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek je do 11. 7. 2016, 10.00 hod.

Informační systém do Obory Hvězda

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování dílenské výrobní dokumentace a následná výroba nového informačního systému do Obory Hvězda včetně instalace.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace – soubory uložené na externím úložišti ve formátu rar) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 11. 7. 2016, 10.00 hod.

Dodávka nákladních vozidel pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka 4 ks nákladních vozidel v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Sklápeč
Část 2: Technické vozidlo – truhlárna
Část 3: Dílenská vozidla s vestavbou

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 11.7.2016, 11.00 hod.

Dodávka nákladního vozidla – nosiče kontejnerů

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka nákladního vozidla kategorie N3G (6×6) – hákového nosiče kontejnerů v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 23.6.2016, 11.00 hod.
Lhůta prodloužena do 28.6.2016, 11.00 hod.

Dodávka kráčivého rypadla

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka nového kráčivého rypadla v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 13.6.2016, 10.00 hod.