Dodávka multifunkčního komunálního vozidla

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 1 ks nového víceúčelového komunálního vozidla včetně příslušenství, v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 3.8.2016, 11.00 hod.

Restaurování kamenného zábradlí na Mesceryho cestě v Královské oboře Stromovka

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je restaurování kamenného zábradlí na Mesceryho cestě v Královské oboře Stromovka.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (technická zpráva), v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a v příloze č. 5 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek je do 1. 8. 2016, 10.00 hod.

Dodávka parkových sekaček

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 2 ks nových parkových sekaček umožňujících kombinovanou seč, sekání se sběrem i mulčování travnatých ploch, v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 29.7.2016, 11.00 hod.,
Lhůta prodloužena do 1.8.2016, 11.00 hod.

Zajištění zemních prací pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou zemní práce při údržbě vodních toků, rybníků a retenčních nádrží na území hl. m. Prahy.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: kolové otočné rypadlo – těžké, hmotnost nad 15t,
Část 2: rypadlo – nakladač (traktorbagr), hmotnost nad 8t,
Část 3: pásové rypadlo – střední, hmotnost 13 – 15t,
Část 4: pásové rypadlo – těžké, hmotnost do 17t,
Část 5: kráčivé rypadlo, hmotnost nad 6t,
Část 6: dozer, hmotnost do 19t.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 18.7.2016, 11.00 hod.

Dodávka nákladních vozidel pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka 4 ks nákladních vozidel v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Sklápeč
Část 2: Technické vozidlo – truhlárna
Část 3: Dílenská vozidla s vestavbou

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 11.7.2016, 11.00 hod.