Dodávka 7 ks vozidel Pick-Up

Předmětem plnění veřejné zakázky v otevřeném řízení je dodávka 7 ks nových nepoužitých vozidel typu Pick-Up 4×4 v provedení a výbavě dle požadavků a specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění.

Ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-016841

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-7-ks-vozidel-pick-up_25415/

Lhůta pro podání nabídek je do 13.8.2018, 10.00 hod.

Dodávka univerzálního kolového traktoru

Předmětem veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka nového nepoužitého traktoru s lesnickou nástavbou – univerzálního kolového traktoru v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-univerzalniho-koloveho-traktoru_25407/

Lhůta pro podání nabídek je do 8.8.2018, 10.00 hod.

Traktorový nosič kontejneru s hydraulickou rukou

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového nepoužitého stroje – Traktorového nosiče kontejneru s hydraulickou rukou.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.8.2018, 10.00 hod.

Přípojka dešťové kanalizace do Panského rybníka v Jinonicích

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace přípojky dešťové kanalizace do Panského rybníka v Jinonicích.
Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 9.8.2018, 10.00 hod.

Vyvážecí vlek za traktor

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 2 ks nového nepoužitého stroje – Vyvážecího vleku za traktor.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.8.2018, 10.00 hod.

Dodávka pásové pily (katr)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové nepoužité pásové pily (katru) s příslušenstvím, v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění. Jedná se o pásovou pilu s rozmítací a omítací pilou. Stroj je určen pro pořez čerstvého jehličnatého i listnatého dřeva.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-pasove-pily-katr_25402/

Lhůta pro podání nabídek je do 14.8.2018, 10.00 hod.

Dodávka rádiem řízené sekačky s pásovým podvozkem

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání nové nepoužité rádiem řízené sekačky s pásovým podvozkem v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.8.2018, 10.00 hod.

Dodávka užitkového vozidla skříňového typu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání 1 ks nového nepoužitého užitkového vozu skříňového typu “transit” v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění dle návrhu kupní smlouvy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 25.7.2018, 10.00 hod.

Oplocení DUN Řepy II, DUN Motol a koupaliště Motol

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na oplocení areálů DUN Řepy II, DUN Motol a koupaliště Motol.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 26.7.2018, 10.00 hod.

-->