Spolu s městskými částmi na Rokytce otestujeme povodňové zpravodajství

Ve středu 17. února se jako správci toku Rokytka zúčastníme preventivního cvičení povodňové hlásné služby, jehož hlavním úkolem bude vyzkoušet si, jak funguje vzájemné předávání informací o změnách průtoků vody v korytě potoka a o případné přicházející povodni. Společným organizátorem cvičení jsou městské části a obce, jejichž územím potok Rokytka postupně protéká a které spolu proto potřebují umět rychle komunikovat. S Rokytkou na svém území musí počítat například Praha 8, 9 nebo 14.

Právě rychlý, spolehlivý a kvalitní přenos informací mezi zodpovědnými osobami je při hrozícím povodňovém nebezpečí i při nečekaných bleskových povodních tím rozhodujícím faktorem, který dokáže eliminovat zbytečné škody. Proto je důležité, aby všichni zúčastnění znali kanály, kterými se mohou okamžitě spojit, tak aby v krizové situaci včas zafungoval domluvený systém varování a ke všem se dostaly aktuální zprávy o průběhu povodně či jejích vlnách v povodí potoka.

Nejbližší test prověří, jak si povodňová hlásná služba vede, a najdeme-li při něm v informačním toku nějakou překážku, budeme ji moci společně odstranit dřív, než by ji, s nebezpečnými následky, prorazila opravdová povodeň.

Rokytka-Hrdlorezy

Potok Rokytka v červnu 2013

Zde můžete připojit svůj komentář!

Current day month ye@r *