Začátkem letošního roku započala na jižním okraji Stromovky rekonstrukce teplovodu, jenž vede pod parkovou komunikací mezi ulicemi Ovenecká a U Výstaviště. Nezbytná oprava teplovodu je dobrou příležitostí pro celkovou rekonstrukci parkové cesty, a proto na akci s Pražskou teplárenskou, a. s., spolupracuje odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, potažmo naše organizace jako správce parku. Naším hlavním úkolem bude dle zadání odboru obnova stromořadí, které cestu lemuje, a ochrana stromů během stavebních úprav. Zaměříme se i na zdejší perspektivní keře, které přesadíme na vhodnější místo, opravíme cestu a chodníky, přidáme nové lavičky a koše a na závěr zde vysadíme záhon trvalek.

oprava-komunikace-stromovka

Mapa jižního okraje Stromovky s modře vyznačenou komunikací, jež projde rekonstrukcí.

V první fázi prací na konci letošního března ze stromořadí podél cesty odstraníme 23 nemocných a poškozených dřevin, jejichž pokácení doporučil znalecký posudek a schválil odbor ochrany prostředí a odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. Vybrané jírovce, akáty a javory trpí infekcí dřevokazných hub a jejich dřevo odumírá, některé stromy mají poškozený kořenový systém, velké řezné rány či zásadní růstové vady, které ohrožují jejich stabilitu.

Jakmile úpravy cesty a jejího okolí na podzim letošního roku skončí, všechna volná místa ve stromořadí zaplníme novými vzrostlými jírovci a javory. Při dláždění ploch v blízkosti stávajících stromů i při hloubení jam pro nové dřeviny budeme pamatovat na to, aby stromy ve stromořadí měly dostatečný prokořenitelný prostor, tedy aby měl jejich kořenový systém dostatek místa ke svému budoucímu růstu.

U stromů, které ve stromořadí zůstávají, zajišťujeme ochranná opatření, jež by měla eliminovat riziko, že je stavební stroje, výkopy a další práce poškodí. Několik perspektivních keřů magnólie a růže, které rostou při vstupu do parku z ulice Ovenecká, přesadíme před rekonstrukcí na klidnější místo.

Nejpozději v létě by měla parková cesta dostat nový asfaltový povrch a chodníky podél ní nové dláždění, do podzimu přibudou lavičky i koše. U vstupu do parku z ulice Ovenecká na podzim vysázíme na nově připravený záhon o rozloze 194 m2 celkem 1 358 trvalek a 970 cibulovin. Budou mezi nimi astry, sasanky, bergénie, čemeřice i kakosty, zelený kontrast dodají stébla okrasných trav, jako je třtina ostrokvětá nebo metlice trsnatá. Záhony bude chránit nízký plůtek z lanka na dřevěných hranolech.

vizualizace-stromovka

Vizualizace rekonstruovaného vstupu do parku z ulice Ovenecká.

Při kácení vybraných stromů ve stromořadí, které začne v druhé polovině března, v parku umístíme informační cedule a prosíme všechny návštěvníky, aby omluvili dočasné stavební a sadební úpravy, které zlepší zdravotní stav parku a pozvednou jeho estetickou hodnotu. Děkujeme za pochopení.

 

Zdroj fotografií: Portál životního prostředí, kde najdete i podrobný harmonogram prací a všechny vizualizace opravené komunikace z dílny a05 ateliéru zahradní a krajinářské architektury.