Minulý týden jsme na území nově vznikajícího parku hlavního města Prahy U Čeňku, který leží mezi Černým Mostem a Dolními Počernicemi, začali s jarní etapou výsadeb zeleně. V parkové části do letních prázdnin přibude na 250 vzrostlých stromů, další část ploch se za pár let dokonce změní v les – založení budoucího převážně dubového háje plánujeme rovněž na letošní rok.

Očekávaný rekreační park U Čeňku vznikl na ploše, kde se původně rozkládala volná pláň, a jeho pozemek, kde budeme stromy vysazovat, spadá do katastru Dolních Počernic. V těsné blízkosti parku leží dvojice rybníků, rybník Martiňák, jemuž se někdy říká také Čeněk, a rybník V Pískovně. Napájí je Svépravický potok, který se v nedalekém suchém poldru Čihadla stéká s Rokytkou.

mapa-u-cenku

Vyznačená plocha pozemku parku, kde budeme vysazovat nové stromy.

Postupnými výsadbami podle zadání hlavního města rozšiřujeme základní zelenou kostru nového parku. Mezi dřevinami, jež v parku v následujících týdnech vysadíme, bude několik druhů dubů (celkem skoro 90 stromů), lip či javorů, ale také okrasných jabloní a hrušní, například 10 atypických jabloní trojlaločných (Malus trilobita) či 6 hrušní bělošedých (Pyrus canescens). Jehličnany zastoupí necelá třicítka borovic lesních (Pinus sylvestris).

Na části volné plochy, na níž časem vyroste les, zasadíme 7 000 sazenic, z toho asi 4 200 mladých dubů letních (Quercus robur). Duby doplní lípy, douglasky, habry, modříny či jedle. Protože výsledná odpočinková zóna na severovýchodě Prahy bude propojovat park, les i vodní plochy, spolupracuje tu několik našich středisek.

Na celém projektu nového parku se podílí více odborů Magistrátu hl. m. Prahy, investorem parkových a lesních výsadeb je odbor ochrany prostředí.

Doufáme, že omluvíte dočasná omezení během probíhajících prací a že vám nová zeleň v parku bude již brzy dělat radost.

vysadby-u-cenku

vysadby-u-cenku2

Začátek jarní etapy výsadeb v parku U Čeňku: výsadbové jámy a nové stromy