Minulý týden jsme v centrální části Stromovky na dně bývalého rybníka zahájili druhou etapu letošní série plánovaných arboristických ošetření v parku. Náš arboristický tým zde začal s prvními zdravotními a redukčními řezy a do konce července ošetří celkem 239 vytipovaných dřevin. První část prací situovaných do okolí planetária, které vykonávala externí arboristická firma, se mezitím již blíží ke konci, hotovo by stromolezci měli mít do konce května.

Odborné arboristické zásahy zlepšují zdravotní stav a vitalitu stromů, korigují jejich růstové vady a napomáhají jejich dalšímu náležitému vývoji a prodlužují tak dobu, které se strom může bezpečně dožít. Vybrané stromy na dně bývalého rybníka potřebují hlavně zdravotní řezy, případně řezy sesazovací, stav některých si žádá redukční řez, který zlepšuje stabilitu stromu nebo tlumí kolizi stromu s překážkou v jeho blízkosti, jakou často bývá i jiný – stínící nebo zastíněný – strom. Desítku oslabených stromů navíc posílí bezpečnostní vazby, které v jejich korunách arboristé nainstalují, aby je bezpečněji ukotvili a uchránili před zlomením nebo vyvrácením.

Mezi stromy v centrální části parku, do jejichž korun arboristé tentokrát vyšplhají, jsou hlavně duby, javory, jasany, lípy nebo jilmy.

arboriste2

arboriste3

Arboristické práce v koruně stromu

Arboristická ošetření budeme financovat z prostředků odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, který také určil jako technický dozor celé akce arboristickou firmu Arbonet. Projektovou dokumentaci vypracovala firma Ing. Pavel Šimek – FLORART na základě inventarizace stromů, již zhotovil Ing. Josef Souček.

Prosíme návštěvníky Stromovky, aby nevstupovali do vyznačených míst, kde právě probíhá arboristický zásah. Děkujeme za pochopení.

Po letní pauze se arboristé přesunou do severní části parku za železniční tratí, kde v září začne třetí etapa letošních arboristických prací ve Stromovce.

Harmonogram arboristických zásahů v Královské oboře Stromovka 2016

Etapa Lokalita Termín realizace
I. Arboristické zásahy v okolí planetária 1. 4. – 25. 5. 2016
II. Arboristické zásahy na dně bývalého rybníka květen – 31. 7. 2016
III. Arboristické zásahy za železniční tratí říjen – listopad 2016