Pokud se svými ratolestmi navštěvujete dětské hřiště Nad Vodopádem v zahradě Kinských, věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení. Z důvodů stavebních prací a oprav bude dětské hřiště od 8. do 21. ledna 2018 uzavřeno. Jako kompenzaci za dočasné omezení se můžete těšit na nové trvanlivější palisády v okolí nástupních a dojezdových ploch skluzavek, které nahradí stávající dosluhující dřevěné kůly.

Práce budeme provádět v závislosti na klimatických podmínkách. Prosíme všechny návštěvníky zahrady Kinských, aby respektovali zákaz vstupu a dočasné omezení provozu hřiště. Nevstupujte do míst, kde se pohybuje těžká technika a dbejte pokynů pracovníků provádějících oprav. V době uzavírky můžete pro návštěvu zvolit některé z dalších hřišť na Petříně. Děkujeme za pochopení.

Zadavatelem a investorem prací je odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

hriste