Do systému stromořadí celopražského významu je v současné době zařazeno šedesát tři ulic a uličních úseků v centrální části města – mimo jiné např. stromořadí, která propojují jednotlivé plochy zeleně, stromořadí v historické zástavbě nebo stromořadí na páteřních komunikacích v centru Prahy.

Péče o tuto komunikační zeleň je zajišťována na základě smlouvy o zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci uzavřené s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy v roce 2003, jejíž příloha vymezující předmět péče je každoročně aktualizována.

Seznam stromořadí v péči Lesů hl. m. Prahy

 

stromořadí_cela praha res

 

stromořadí_praha1,2,3,4,10

stromořadí_praha5

stromořadí_praha6,7

 

stromořadí_praha8

stromořadí_praha14