Nabízíme

AKCE: Pražský sekvojovec

Prodej dřeva a štěpky

Kácení a průklest stromů

Odborné ošetření porostů

Posouzení stavu dřevin tomografem

Truhlářské práce

Med ze včelnic v pražských lesích

Prodej stromků a rostlin

Poradenství v oboru zahradnictví

Údržba zeleně

Úpravy ploch na “klíč”, zemní práce

Pronájem strojů a mechanizace

Opravy, výstavby a revitalizace rybníků

Správa vodohospodářských děl

Informace o lesích, malých vodních tocích a nádržích v Praze

Výchovné programy pro děti a veřejnost

Terénní exkurze a přednášky

A další »

Comments are closed.