Ekologická výchova

Krmení zvířátek v zookoutku Malá Chuchle

Úspěšní malí malíři laviček z projektu Čistá a zelená Praha, děti ze speciální ZŠ Zlíchov, navštívili tento čvrtek 26. 11. 2009 zookoutek v Malé Chuchli. V rámci akce malování laviček se umístili v hlasovací soutěži se svou lavičkou na prvním místě. Jednou z odměn, které dostali, byla i prohlídka zookoutku a krmení zvířátek.

Zookoutek patří pod Lesy hl. m. Prahy a již několik let se o něj vzorně stará hajný pan Kadeřábek. Nachází se zde na 30 druhů zvířat žijících převážně na našem území (liška, daněk, mulfon, jezevec aj.).

Pan Kadeřábek spolu s dalšími pracovníky střediska ekologické výchovy provedl děti zookoutkem a vyprávěl jim mnoho zajímavostí ze života zvířat. Největším zážitkem bylo ale samotné krmení zvířátek. Děti mohly nakrmit muflony a kozy přímo v ohradě. Dopoledne se vydařilo a děti i jejich učitelé odcházeli spokojení.