Ekologická výchova

Nabídka Lesů hl. m. Prahy ZO ČSOP Dolní Břežany

Lesy hl. m. Prahy opakovaně nabídly ZO ČSOP Dolní Břežany, které provozuje záchrannou stanici v Praze Jinonicích, že převezmou do své péče živočichy, které má v současné době ve svém držení. Důvodem nabídky Lesů hl. m. Prahy byla informace, že z nedostatku finančních prostředků je ZO ČSOP Dolní Břežany nuceno zvířata likvidovat. Nabídka byla pokaždé odmítnuta.

Nabídka Lesů hl. m. Prahy o převzetí živočichů ke stažení v pdf.