Ekologická výchova

Proměny ve stanici I

Lesy hl. m. Prahy od září tohoto roku budují v Záchranné stanici v Praze – Jinonicích zázemí pro péči o zraněné a jinak postižené volně žijící živočichy.

To, co na první pohled vypadalo na poměrně snadný úkol, se postupně ukazuje jako běh na dlouhou trať. Většina stávajících voliér je v důsledku jejich neudržování v neutěšeném až havarijním stavu a je potřeba je zrekonstruovat. Některé voliéry bylo dokonce nutné zbourat úplně.

Na jejich místě vyroste brzy zázemí pro profesionální péči o zraněné živočichy – veterinární ošetřovna, přípravna a sklad krmiva, místnosti pro intenzivní péči o živočichy, přijímací kancelář a zázemí pro ošetřovatele. Kromě rekonstrukce stávajících voliér, které jsou majetkem hl. m. Prahy, bude vybudován i komplex nových voliér určených pro intenzivní léčbu zraněných a jinak postižených živočichů.

Na pozemku v Praze – Jinonicích momentálně probíhají rušné práce, neboť vše je zapotřebí stihnout do začátku března příštího roku, kdy záchranná stanice začne přijímat první zvířecí pacienty.