Ekologická výchova

Premiéra programu o včelkách

Program o včelkách a se včelkami, plný zážitků, práce, ale i sladké odměny je na světě. Poprvé jsme si ho vyzkoušeli se čtvrťáky ZŠ Campanus a paní učitelkou Světlíkovou, se kterou již delší dobu spolupracujeme.

Na začátku jsme si společně představili celou včelí rodinu, a to díky prosklenému úlku pěkně zblízka, naživo a bezpečně bez blízkosti žihadel. Takže vajíčko, larvičku nebo zavíčkovaný plod děti již znají nejenom z obrázků. Poznat, ze které zavíčkované komůrky vyleze včelka dělnice nebo trubec, už pro ně taky není žádný problém, a navíc si život v úle mohly vyzkoušet na vlastní kůži.

Po krátké svačince jsme začali včelařit. Najednou byla zahrada plná malých včelařů, vybavených kloubouky a dalším včelařským nářadím.

Nebyl nikdo, kdo by se nechtěl podívat přímo k úlům.

A protože co by bylo včelaření bez medu a byl zrovna ten pravý čas, rovnou jsme si spolu s dětmi odnesli z úlů plásty plné medu. Začalo pravé a nefalšované medobraní.

Nejdříve trošku práce – nachystat medomet, vidličky, kyblíky… Velký zájem byl o odvíčkování plástů. Každý chtěl totiž ochutnat medovou žvýkačku.

Stejně tak si chtěl každý vyzkoušet vlastní vytáčení medu v medometu.

Podařilo se med vytočit, a tak sladká odměna ve sklenici byla na světě.

Skoro na závěr jsme si ještě vzpomněli na blízké i vzálenější včelí příbuzné a dovyrobili jsme hmyzí hotel. Den se krásně vydařil. Děti odcházely ulepené, ale spokojené.

Včelky u Labutě v Kunratickém lese tak mají za sebou úspěšnou premiéru.