Ekologická výchova

Vzácný sokol létá opět nad pražskými střechami

Tento pátek byla vypuštěna zpět do pražské přírody samice vzácného dravce sokola stěhovavého. Záchrana sokola je významnou událostí nejen pro odbornou ornitologickou veřejnost. Sokol patří mezi kriticky ohrožené druhy, jehož populace na dlouhá desetiletí úplně vymizela z české přírody a v současnosti je v celé republice sotva 50 hnízdících párů.

Minulý týden byla odchycena pracovníky záchranné stanice Lesů hl. m. Prahy přímo v centru města ve výloze obchodního domu, kam zalétla při pronásledování holuba. Způsobila si tržnou ránu, a tak musela být odborně ošetřena a několik dní zůstat v péči odborníků.

Jako vhodné místo pro návrat vyléčeného sokola byl vybrán vrch Vítkov, kde se před polednem sešli ornitologové, zástupci Lesů hl. m. Prahy i představitelé Hl. m. Prahy v čele s radním, panem Lohynským. Ten jednak přímo asistoval při samotném vypouštění sokola, ale také využil příležitosti a seznámil se s problematikou zachování populace sokolů v městském prostředí. „Své místo zde totiž bezesporu mají. Jako dravci živící se např. holuby, mohou významně přispět k přirozené regulaci stavu holubů ve městě,“ vysvětlil ornitolog Dušan Rak, který se pražskými sokoly řadu let zabývá.

foto Vladimir Šťastný

Dravci se do měst nezřídka přesouvají za zdrojem potravy, ale často si neumí poradit s nástrahami města.

Tato samice měla štěstí v neštěstí, protože nepřišla k vážnému poranění a dostalo se jí rychlé veterinární pomoci. Může být tak tedy po několika dnech rehabilitace opět vypuštěna do volné přírody – v tomto případě zpět nad pražské střechy.

Nalezená samice je původem z Německa a byla označena jako mládě na dálku čitelným kroužkem. Víme tedy, že jde o ptáka, který se v Praze zdržuje již dva roky společně se samcem, se kterým se doufejme brzy po vypuštění znovu spárují.

Možnosti k zahnízdění jsou ve městě velmi omezené, proto je snaha umísťovat na vhodných místech náhradní budky a nabízet vzácnému dravci bezpečné hnízdní prostředí. V rámci tohoto úsilí jsou oslovováni vlastníci objektů, v jejichž areálech se sokoli vyskytují, za účelem instalace hnízdních budek. „Na jaře letošního roku se podařilo Lesům hlavního města Prahy a ornitologům České společnosti ornitologické jednu náhradní budku umístit také na kostele v Praze Karlíně,“ doplnil Václav Kroutil, ředitel Lesů hl. m. Prahy.

Tento výjimečný dravec a nepřekonatelný letec (až 300 km/hod.) si určitě zaslouží naši péči a pozornost.

Ing. Fišerová, fiserova@lesy-praha.cz, 775018624

Tisková zpráva ke stažení.

Více o zásahu záchranné stanice najdete zde.