Ekologická výchova

Bukač velký v Praze

Záchranná stanice hl. m. Prahy v Jinonicích v minulém týdnu přijala do péče chráněného ptáka bukače velkého. Ptáka ošetřovatelé přivezli s četnými pohmožděninami a s nadvakrát zlomenou a vykloubenou nohou. Pokud mu fraktury dobře srostou, do pražské přírody se vrátí již na jaře.

Mladý pták byl nalezen v areálu statku v pražských Stodůlkách. Na místo ihned dorazili pracovníci záchranné stanice, kteří konstatovali pravděpodobnou srážku s překážkou při nočním přeletu. Ošetřující veterinářka bukačovi nohu srovnala a zafixovala ji pomocí vnitřního hřebu. Takto zafixovanou ji bude mít minimálně 14 dní.

Velikost populace kriticky ohroženého bukače velkého na území České republiky již od 20. let minulého století setrvale klesá (dnes čítá okolo 30 párů). Jen šťastlivci mají možnost zahlédnout ho v jeho biotopu, kterým jsou porosty rákosiny a orobince. Pro jeho ochranu je důležité zavádět ekologicky šetrné rybniční hospodaření, podporující zejména prospívání litorálních porostů a drobné fauny.

Protože je apetit ptačího pacienta evidentně v pořádku (denně spořádá kolem 50 rybek), jeho vyhlídky na uzdravení jsou velmi dobré. Výskyt bukače je na území Prahy zaznamenán v lokalitě Modřanských a Komořanských tůní. Zde proto bude s příchodem jara vypuštěn. Nepříznivé zimní období však bude muset přečkat v záchranné stanici.

Tisková zpráva ke stažení.