Ve spolupráci s občanským sdružením Mezi stromy vzniká na včelnici v Kunratickém lese interaktivní ukázková včelnice. Včelnice se rozšíří o úly s prosklenými nástavky, které umožní bezpečné nahlédnutí do nitra úlu. Dále o tzv. hmyzí hotel – přírodní prvek, který jednak umožní přímé hnízdní možnosti pro hmyz, ale především představí nejrůznější materiály vhodné pro oživení zahrad.

V návaznosti na vznikající včelnici budou probíhat akce pro školy i veřejnost.

Projekt byl podpořen z grantového programu MHMP a zahájen v létě 2013. Předpokládané dokončení je plánováno na podzim 2014.

V rámci dalších etap výstavby interaktivní včelnice se plánuje doplnění moderních nízkonástavkových úlů o funkční repliky historických úlů (košnice, kláty, brtě).

Navržena je i tzv. včelařská zahrádka – ukázky významných včelařských rostlin.

Důležitým bodem revitalizace areálu včelnice je i zajištění odpovídajícího minimálního zázemí. Stávající zázemí tvořené stavební buňkou bylo poškozeno vývraty stromů i bezdomovci, kteří jej obývali, a je nutné ho alespoň v minimální míře uzpůsobit k využití pro provoz areálu včelnice.