Ekologická výchova

Sbírka pro záchrannou stanici

V tento předvánoční čas dostala velký dárek i naše záchranná stanice. Díky usílí žáků, jejich rodičů, i pedagogů základní školy Bronzová dostala záchranná stanice výtěžek charitativní sbírky ve výši 11 468 Kč a téměř 500 kg další materiální pomoci.

Pod vedením paní učitelky Tomsové zorganizovali letošní deváťáci celou sbírku, do které se postupně zapojili nejen všechny třídy, ale také rodiče a přátelé školy.

Slavnostní předání darů proběhlo ve čtvrtek 19. prosince, kdy na zástupce Lesů hl. m. Prahy čekal finanční šek na vybranou částku, ale také aula plná krabic, pytlů a konzerv určená pro zvířátka v záchranné stanici. Lesníci na oplátku odměnili děti pozváním na programy dle vlastního výběru a obdarovali hlavní organizátory sbírky malými dárky.

Zároveň přizvali školu k zapojení do projektu plánování veřejné části záchranné staice, kde by měla vzniknout část s volně přístupnými voliérami s trvalými hendikepy, vodními plochami i herními prvky.

Ještě jednou moc děkujeme.