Národní síť záchranných stanic zastřešuje záchranné stanice pro volně žijící živočichy, v nichž garantuje odpovídající kvalitu péče. Záchranná stanice Lesů hl. m. Prahy je jejím členem od roku 2012 a počtem přijímaných živočichů se v rámci České republiky řadí mezi nejvýznamnější.

V roce 2013 v rámci Národní sítě ZS bylo přijato celkem téměř 15 000 živočichů, z toho 17 % ošetřila Záchranná stanice Lesů hl. m. Prahy (2513 živočichů).

Vytíženost záchranné stanice je vzhledem k civilizačnímu tlaku městského prostředí každodenní. Záchranná stanice zajišťuje pro Pražany non-stop provoz.

Zároveň plní i jedno ze základních poslání všech záchranných stanic, a to informační servis a osvětu v oblasti soužití člověka se živočichy v městském prostředí.

 

zdroj: Národní síť záchranných stanic