Ekologická výchova

Senát ocenil Lesy hl. m. Prahy za propagaci včelařství

Zástupci Lesů hl. m. Prahy převzali v pátek 20. listopadu 2015 v Senátu Parlamentu České republiky čestné uznání za aktivní propagaci včelařství a realizaci ekovýchovných programů, které seznamují žáky pražských škol i pražskou veřejnost se zásadní úlohou, jakou včely v přírodě sehrávají.

Byla tak  oceněna  práce, již Lesy hl. m. Prahy vykonávají v rámci svého dlouhodobého projektu Návrat včel do pražských lesů. Již od roku 2011 Lesy hl. m. Prahy obnovují zaniklé včelnice v pražské přírodě či na vhodných místech zakládají včelnice nové a popularizují včelařství prostřednictvím ekovýchovných akcí a programů, které účastníkům ukazují svět hmyzu z bezprostřední blízkosti.

oceneni-vcely

Velmi si vážíme ocenění naší práce a vnímáme jej jako závazek pro naše další působení v oblasti včelařství i v oblasti jeho osvěty.

oceneni-vcely2